Ziua Presei Rome

“INVESTEÅžTE ÃŽN OAMENI!”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii

Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509

COMUNICAT DE PRESA

                                                                                                                                                   Bucureşti, 29.09.2011 

Eveniment cultural

”ZIUA PRESEI ROME”

 

       Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă Bucureşti Ilfov, a  organizat evenimentul cultural intitulat “Ziua Presei Rome” în data de 27 septembrie 2011, la orele 19:00  în incinta Restaurantului Bugatti din B-dul Lacul Tei, Nr.84.

      Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului  “Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul este implementat de către Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociaţia  DIVERS Târgu Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Atena.

     Fiind organizat într-o zi cu o deosebită valoare istorică şi emoţională, evenimentul a debutat cu o prezentare a proiectului, susţinută de asistentul director CISPER Buc Ilfov, Plebis Ivan.   În continuarea evenimentului, invitaţii au putut viziona o frumoasă prezentare despre istoria publicaţiei şi culturii rome, precum şi impactul acesteia în procesul de incluziune socială.

     Sărbătoarea s-a încheiat prin promovarea, unui grup de elevi şi studenţi ai Colegiului Naţional de Muzică, care au susţinut un frumos recital de muzică.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România                                                   CISPER București Ilfov           

Telefon: 0258/811170                                                             Responsabil PR                                     

Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro                                Ciprian Homm 

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com                                 Telefon: 021 2400838

                                                                                                              E-mail:cisperbucurestipr@yahoo.com