ZIUA EUROPEANÄ‚ A DUNÄ‚RII

Braila, 28 iunie 2012

Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est,  desfășoară în cadrul proiectului “Crearea ÅŸi funcÅ£ionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forÅ£ei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, ID 62509, proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenÅ£ie 6.2 – ÃŽmbunătăţirea accesului ÅŸi participării grupurilor vulnerabile pe piaÅ£a muncii, beneficiar AsociaÈ›ia Pakiv România, activitatea culturală: ”Ziua Europeană a Dunării”.

Activitatea culturală marchează ziua de 29 iunie 1994, când fost semnată la Sofia, Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunarea, care asigură cooperarea dintre guverne, organizații non-guvernamentale, instituții de cercetare și industrie a celor 13 țări dunărene participante.

Cu ocazia acestui eveniment, Unitatea culturală a Centrului de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – Regiunea Sud-Est, invită persoanele de etnie romă din comunitățile brăilene  să participe vineri, 29 iunie 2012, la o serie de activități dedicate Zilei Dunării: filme documentare, expoziție de desene și fotografii, ce vor avea loc la sediul CISPER Sud-Est, din strada Danubiului nr.4, începând cu orele 11.00.

Obiectivele principale ale activității culturale sunt informarea și conștientizarea participanților privind necesitatea protejării şi conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin hidrografic.

Informaţii suplimentare:

Asociaţia Pakiv România

Sucursala Brăila                  

Telefon: 0239 610 621         

Web: www.cis-rom.ro

E-mail: cispersudest@yahoo.com

Mardale-Ilie Cristian

Responsabil evenimente şi conferinţe

E-mail: mardale_cristian@yahoo.com