WE KNOW HOW OFERA SERVICII GRATUITE DE CONSILIERE PROFESIONALA SI INSTRUIRE PENTRU SOMERI SI PERSOANELE AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare„

Titlul proiectului: „CONSTRUIEÅžTE-Å¢I VIITORUL PAS CU PAS – Program pilot de creÅŸtere a nivelului de angajabilitate al persoanelor afectate de criza economică”

Contract nr.: POSDRU/82/5.1/S/50319

“Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013” – “InvesteÅŸte în oameni!”

Data: 30.09.2010

WE KNOW HOW OFERA SERVICII GRATUITE

DE CONSILIERE PROFESIONALA SI INSTRUIRE PENTRU SOMERI SI PERSOANELE AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

SC WKH – Dezvoltare Organizationala SRL, in calitate de solicitant, si SC Ascendis Consulting SRL, in calitate de partener, demareaza proiectul „CONSTRUIESTE-TI VIITORUL PAS CU PAS – Program pilot de crestere a nivelului de angajabilitate al persoanelor afectate de criza economica”. Proiectul este cofinantat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013 si bugetul national, precum si din fonduri proprii ale WKH – Dezvoltare Organizationala SRL. Acesta se va derula pe o perioada de implementare de 24 de luni, avand o valoare totala de 3.257.204 lei, din care 3.094.343 lei reprezinta finantare nerambursabila.

Grupul tinta al proiectului este format din persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, someri tineri si someri cu varsta peste 45 de ani.

Proiectul îşi propune sa imbunatateasca capacitatea de ocupare a 600 de someri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Acestia vor beneficia de servicii suport de consiliere profesionala, informatii privind dinamica pietei muncii, instruire privind metode si tehnici in cautarea unui loc de munca si mediere in munca.

Din cei 600 de beneficiari, 50 vor fi formati in competente cheie de comunicare, negociere si munca orientata catre client. Pentru a veni in ajutorul grupului tinta, 30 angajatori vor fi informati privind facilitatile de incadrare in munca a somerilor si privind potentiali candidati pentru pozitiile libere din cadrul firmelor.

Valoarea adaugata a proiectului este data de faptul ca, in cadrul sau, sunt furnizate servicii de consiliere profesionala si mediere in munca, precum si de instruire privind metode si tehnici in cautarea unui loc de munca pentru anumite categorii de persoane care nu au resursele financiare necesare pentru a plati astfel de servicii. In cadrul proiectului accesul la servicii este GRATUIT.

Astfel, proiectul contribuie la cresterea numarului de persoane din regiunile tinta care vor beneficia de servicii de consiliere si orientare profesionala si psihologica si sustine ocuparea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca.

Persoana de contact:

Elena Munteanu, Consilier de Cariera

Bd. Ion Ionescu de la Brad nr 2b, Sector 1, Bucuresti

Tel: 021/206.64.29

Fax: 021/206.64.26

contact@weknowhow.ro

www.weknowhow.ro