Vino sa descoperi misterul Achizitiilor Publice! BEST SMART te asteapta la Predeal in data de 26-29 Aprilie 2012 !

BEST SMART CONSULTING te invita la  Predeal, in data de 26-29 Aprilie 2012 , la cursul de EXPERT ACHIZITII PUBLICE-

Faci parte dintr-o comisie de evaluare sau de deschidere a ofertelor?

Faci parte dintr-un departament de achizitii publice? sau iti doresti asta pe viitor…..?

Esti ofertant si vrei sa iti cunosti drepturile ?

Cursul EXPERT ACHIZITII PUBLICE utilizeaza cele mai moderne tehnici de instruire, aplicatii si analize interactive in urma carora participantii se familiarizează cu legislatia de baza in vigoare,  deprind modul de operare in SEAP si dobandesc abilitatile necesare administrarii unui proces complet de achizitii publice.

Cursul acopera urmatoarele teme:

 1. Sistemul achizitiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI)
 2. Principiile care guverneaza procesul achizitiilor publice
 3. Tipuri de contracte; Acordul cadru;Contracte de publicitate media
 4. Prezentarea CPV si a modului de codificare precum si incadrarea produselor similare
 5. Estimarea valorii contractului
 6. Estimarea valorii in cadrul Acordului cadru
 7. Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum si a interdictiilor
 8. Reguli de publicitate – modalitatile de  asigurare a  transparentei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achizitie publica
 9. Operarea in SEAP
 10. Riscuri in aplicarea exclusiva a legislatiei nationale in efectuarea achizitiilor finantate din fonduri europene – studii practice si exemple concrete
 11. Diferenţe intre procedurile de licitatie cu valori estimate între 125.000 – 130.000 euro si cele peste 130.000 euro
 12. “Capcane” în formularea criteriilor de calificare si selectie – Ordinul 509/2011, Factori de evaluare subiectivi – sanctionabili?
 13. Proceduri de atribuire off line
 14. Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica on line
 15. Prezentarea conditiilor in care poate fi anulata o procedura de achizitie publica
 16. Prezentarea  regulilor si modalitatilor de intocmire a unei documentatii de atribuire
 17. Prezentarea modalitatilor de elaborare a ofertelor si a ofertelor alternative
 18. Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor si a atributiilor acesteia
 19. Prezentarea continutului dosarului de achizitie publica si obligatiile care decurg din legislatie privind necesitatea intocmirii acestuia
 20. Prezentarea modalitatilor de solutionare a contestatiilor
 21. Erori frecvente constate si sancţionate se catre Comisia Europeana si autoritatilor nationale cu competente in gestionarea fondurilor europene; Modalitati de prevenire
 22. Retinerea garantie de participare: obligatie sau drept al autoritatii contractante

 Loc de desfasurare: PREDEAL  – Hotel Ursuletul

Detalii referitoare la taxa de participare, agenda cursului, formular de inscriere si conditii de participare le puteti obtine de la:

Anda Dobre , la tel: 0727336314, email: anda.dobre@bestsmart.ro sau pe  www.bestsmart.ro