Universitatea SPIRU HARET prin Facultatea de Geografie demareaza proiectul GeoTurismPractic

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „GeoTurismPractic”
Nr. ID : POSDRU/109/2.1/G/81724; CONTRACT nr.: CNDIPT – OI/13589/08.12.2011

COMUNICAT

Facultatea de Geografie din cadrul Universității ,,SPIRU HARET” anunță faptul că din data de 3 ianuarie 2012, a început derularea proiectului de tip grant – ,,GeoTurismPractic”, ID: POSDRU/109/2.1/G/81724. Durata proiectului este de 24 de luni.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
,,GeoTurismPractic” se adresează studenților și masteranzilor facultății de Geografie din Universitatea SPIRU HARET, care vor beneficia, în mod gratuit, de stagii de practică desfășurate în cadrul unor firme de turism, precum și de consiliere și orientare profesională pentru cinci meserii din domeniul turismului: manager în activitatea de turism, administrator pensiune turistică, director de agenție de turism turoperatoare/detailistă, ghid de turism, agent de turism.
În cadrul proiectului se vor organiza cursuri de Formator în domeniul turismului pentru tutori și cadre didactice-coordonatori de practică, precum și workshop-uri cu caracter practic ,,Tineri antreprenori în turism” (învățarea elaborării de planuri de afaceri în domeniul turismului și scrierea de proiecte de finanțare din fonduri europene nerambursabile etc.) pentru studenții din grupul țintă.
Totodată, se vor elabora două ghiduri: ,,Tineri antreprenori în turism” și ,,Pași pentru o carieră de succes”.
Studenții vor beneficia de burse și subvenții, precum și de finanțare pentru transport și cazare în timpul stagiilor de practică.
Detalii privind derularea activităților din cadrul proiectului GeoTurismPractic pot fi obținute de pe site-ul proiectului www.geolandscapes.ro, sau de la domnul Marin CRUCERU, managerul proiectului, e-mail: dancruceru@spiruharet.ro, marincruceru@geolandscapes.ro.

Manager Proiect

Marin CRUCERU
Facultatea de Geografie
Universitatea SPIRU HARET