Universitatea SPIRU HARET prin Facultatea de Geografie anunta Conferinta de Lansare a proiectului GeoTurismPractic

antet_proiect_var._portrait[1]

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: „GeoTurismPractic”
Nr. ID : POSDRU/109/2.1/G/81724; CONTRACT nr.: CNDIPT – OI/13589/08.12.2011

COMUNICAT

În calitate de Beneficiar, Universitatea SPIRU HARET, prin Facultatea de Geografie, anunță desfășurarea Conferinței de lansare a proiectului ,,GeoTurismPractic”.
Proiectul ,,GeoTurismPractic”, este cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, având ca obiectiv principal creșterea gradului de ocupabilitate și a nivelului de calificare al studenților și masteranzilor de la specialitatea Geografie.
Evenimentul va avea loc în data de 20 Martie 2012, la sediul Universității SPIRU HARET, Facultatea de Geografie, sala SCP, din Bulevardul Timișoara, nr. 58, începând cu ora 11°°.
Informații suplimentare se pot obține de la Managerul de proiect, telefon: 0785204431, e-mail: marincruceru@geolandscapes.ro, dancruceru@spiruharet.ro.

Manager de proiect,
CRUCERU Marin