UNIVERSITATEA ROMANO AMERICANA

Începând cu data 1.12.2010, Universitatea Danubius din Galaţi, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, cu sediul în Bucureşti, – Partener 1, Universitatea „George Bacovia”, cu sediul în Bacău – Partener 2, Universitatea De Vest, cu sediul în Timişoara – Partener 3, CISPRO SRL, cu sediul în Galaţi – Partener 4, Universita’ Degli Studi Di Camerino, cu sediul în Camerino, Italia – Partener transnational 5, Universite’ De Toulouse Ii Le Mirail, cu sediul în Toulouse, Franţa – Partener transnaţional 6, G.E.A. mbH, cu sediul în Dortmund, Germania – Partener transnaţional 7, Mediterranean Agronomic Institute Of Chania – Department Of Business, Economics And Management, cu sediul în Chania, Grecia – Partener transnaţional 8 şi SIDA SRL, cu sediul în Ancona, Italia – Partener transnaţional 9, implementează proiectul POSDRU/86/1.2/S/63252, cu titlul „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale” în Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov, judeţele Galaţi, Bacău, Bucureşti şi Timiş.

Finanţarea este obţinută prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor.

În acest scop, în data de 23 Martie, începând cu ora 10.00, în Sala Senatului Universităţii Româno-Americane se desfăşoară un Seminar cu responsabilii pentru comunicare şi orientarea studenţilor, în cadrul Activităţii 2.6 Seminarii de formare pentru responsabilii cu comunicarea şi orientarea studenţilor în cadrul universităţilor. Mai multe informaţii despre acest proiect puteţi afla la https://sites.google.com/a/uni4-4.ro/home/?hl=ro.

Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon  0372120192 sau 0721296649, e-mail zirra.daniela@profesor.rau.ro  sau ivanescu.iuliu@profesor.rau.ro, persoană de contact Daniela Zirra, Coordonator Partener 1.

 

 

Vă
mulţumim!