UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI PREZENTA IN 21.10.20011 LA A DOUA PLENARA FIN NET IN REPUBLICA MALTA

imgfinnet.jpgLa invitatia Comisiei europene , Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania va participa in data de 21.10.2011 la a doua plenara Fin Net, in Malta .

Consiliul Director al UMB l-a desemnat pentru a participa la lucrarile plenarei pe Dl.Marian Berar, vice-presedintele uniunii.

Plenara Fin Net  este organizata de catre Dl  Geoffrey Bezzina, Director in cadrul Autoritatii Serviciilor Financiare Malteze( The Malta Financial Services Authority) cu suportul si logistica Comisiei europene.

Lucrarile Plenarei se vor desfasura cu traducere simultana in / si/ din limbile franceza, engleza, germana , italiana si romana.

In cadrul plenarei, vor fi puse in discutie, aplicarea in practica, de catre statele membre, a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne  privind transferurile de capital transfrontalier de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE,  in special modalitatile de rezolvare ADR in cazul unui transfer de capital transfrontalier.

Romania a pus in practica aceasta Directiva prin OUG nr 113/2009.  Adoptarea  ordonante de urgenta s-a impus pentru a permite prestatorilor de servicii de plata organizarea activitatii proprii astfel incat sa fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene, subordonat principiului liberei circulatii a serviciilor de plata.

La elaborarea ordonantei a fost luate in considerare faptul ca, in lipsa unei reglementari imediate a serviciilor de plati, s-ar crea bariere de ordin tehnico- administrativ, care ar conduce atat la incapacitatea prestatorilor nationali de a-si indeplini obiectul de activitate, cat si la imposibilitatea desfasurarii activitatii de catre prestatorii de servicii inregistrati intr-un alt stat membru.

Astfel, s-a avut in vedere, a se evita posibilitatea declansarii procedurii de infringement de catre Comisie impotriva Romaniei, tinand cont de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza interesul public,  in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Ordonanta in cauza, reglementeaza conditiile de acces la activitatea de prestare a serviciilor de plata si de desfasurare a acesteia pe teritoriul Romaniei, supravegherea prudentiala a institutiilor de plata, precum si regimul privind transparenta pentru conditii si cerinte de informare privind serviciile de plata, drepturile si obligatiile corespunzatoare ale utilizatorilor serviciilor de plata si ale prestatorilor de servicii de plata in contextul prestarii de servicii de plata cu titlu profesional.

Ordonanta in cauza la art 178 alin 2 prevede faptul ca; Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza, dupa caz, reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor(mediere sau arbitraj), iar la alin 3 al aceluiasi articol, faptul ca,in vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile ordonante  ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor.

Aliniatul 4 al aceluiasi articol spune ca, in cazul incalcarii de catre institutiile de plata a dispozitiilor titlului II, utilizatorii serviciilor de plata se pot adresa Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea prudentiala a institutiilor de plata.

Iar art 179 prevede:  Banca Nationala a Romaniei asigura aplicarea unor proceduri extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea reclamatiilor cu care este sesizata din partea utilizatorilor serviciilor de plata care se considera prejudiciati de catre prestatorii de servicii de plata ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit ordonante de urgenta. Utilizatorii serviciilor de plata pot sa apeleze la aceste proceduri de rezolvare a reclamatiilor in mod facultativ.

De asemenea, in cadrul plenarei vor fi puse in discutie cele doua rapoarte elaborate de Banca Mondiala pe linie de ADR , in care Uniunea Mediatorilor Nancari din Romania este evidentiata ca fiind singura institutie ADR din Romania competenta de a solutiona, prin formele de exercitare a profesiei a membrilor sai, litigiile ivite intre clienti si institutiile financiar bancare.

Tot odata in cadrul plenarei vor fi prezentate candidaturilor noilor membrii.

Dl Marian Berar va expune in carul plenarei Raportul privind activitatea UMB pe anul 2010 si va aduce in discutie problemele cu care se confrunta mediatorii din Romania ,datorate membrilor Consiliului de mediere.

Lucrarile plenarei pot fi urmarite in direct pe www.europa.eu.org

FIN-NET este o re?ea ADR infiintata de catre Comisia Europeana ̨n februarie 2001. Ea reuneste 50 de state membre UE, printre care si Romania prin Uniunii Mediatorilor Bancari, care are ca scop solutionarea litigiilor in afara instantelor de judecata, sisteme care se ocupa de pl̢ngerile ̨n domeniul serviciilor financiare oi care se refera si la Norvegia, Islanda oi Liechtenstein (Spa?iul Economic European РSEE).

Motivul pentru care a fost creata reteua  FIN-NET este acela de  a oferi cetatenilor UE acces mai uoor la procedurile de rezolvarea plangerilor in afara instantelor de judecata în cazurile litigiilor transfrontaliere, facilitând astfel pia?a serviciilor transfrontaliere.

Uniunea Mediatorilor bancari fata de cei lalti membrii FIN-NET este legata printr-un memorandum de în?elegere care reprezinta mecanismele oi alte condi?ii în care membrii se supun, în scopul de a facilita in afara instantelor de judecata solu?ionarea litigiilor transfrontaliere.

To?i membrii FIN-NET este  necesar a se conforma principiilor aplicabile organismelor responsabile pentru solu?ionarea extrajudiciara a litigiilor: acestea sunt stabilite în Recomandarea 98/257/CE a Comisiei din 30 martie 1998.

Aderarea la aceasta recomandare este deosebit de importanta, deoarece structura, natura oi competen?a membrilor FIN-NET variaza în func?ie de nevoile serviciilor pietei interne a fiecarui stat membru.

În exercitarea functiilor sale, Uniunea Mediatorilor Bancari este hotarâta sa respecte urmatoarele principii: independenta, transparenta, contradictorialitate, efiicacitate, legalitate, libertate,reprezentare(UMB asigura ca partile implicate în plângere ca au dreptul de a fi reprezentate sau asistate de catre un tert pe parcursul tuturor etapelor procesului de rezolvare a  plângerii).

Uniunea Mediatorilor Bancari  este compusa dintr-un presedinte, vicepresedinte si secretar general.

Uniunea este independenta fata de de Consiliul de mediere oi sistemul financiar-bancar.

Republica Malta, gazda a doua plenare Fin Net, este o tara din Europa de Sud , aceasta fiind un arhipelag in centrul Marii Mediterane, la 93 de km sud de Sicilia, Italia si la 288 de km nord de Tunisia, aceste insule amplasate strategic, au fost cucerite si stapanite de diferite puteri pe parcursul secolelor.

Malta are o suprafata de 316 km2 fiind unul dintre cele mai mici si mai dens populate state din lume.

Capitala de facto este Valletta, iar cel mai mare oras este Birkirkara. Pe insula principala se gasesc multe orase mici, ce formeaza o Zona Urbana Extinsa cu o populatie de 368.250 de locuitori (majoritatea populatiei din tara).

Malta are doua limbi oficiale: malteza (considerata a fi limba nationala) si engleza

Presedinte UMB
Tudor Tatu

Descarca agenda plenarei

agendaplenarymalta.doc

EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Financial_Ombudsmen_Vol_1.pdf

EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Financial_Ombudsmen_Vol_2.pdf