UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI ISI INTARESTE POZITIA PE PIATA MEDIERII LITIGIILOR PRINTR-O ORDONANTA DE URGENTA

Rroiectul de ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea unor acte normative in domeniul serviciilor de plata, prin care se urmareste modificarea OUG 113/2009, a Legii 127/2011 si a HG 1259/2010 intareste pozitia membrilor UMB pe piata serviciilor medierii .

Conform expunerii de motive, scopul ordonantei il constituie instituirea procedurii medierii, astfel cum este reglementata de Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare, ca procedura de solutionare pe cale extrajudiciara a diferendelor in sectorul serviciilor de plata, in consens cu mecanismele implementate la nivel national pe alte sectoare ale serviciilor financiare si eliminarea implicarii Bancii Nationale a Romaniei in aceasta materie.

Prin urmare, prezentul act normativ ar avea ca scop modificarea art. 179 din OUG 113/2009 privind serviciile de plata, in sensul inlocuirii atributiilor Bancii Nationale a Romaniei de solutionare pe cale extrajudiciara a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata cu procedura medierii, cu adaptarea corespunzatoare a altor dispozitii legale care fac trimitere la acesta.

In acest sens, propunerile formulate vizeaza modificarea urmatoarelor dispozitii:

art. 179 din OUG 113/2009 privind serviciile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
art. 101 din Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare.
Proiectul legislativ cuprinde, de asemenea, ca dispozitii cu caracter tranzitoriu faptul ca cererile de solutionare a diferendelor inregistrate la Banca Nationala a Romaniei, pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, urmeaza sa fie solutionate conform procedurii in vigoare pana la aceasta data.

 

www.mediatorbancar.ro