UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI A SESIZAT CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII CU PRIVIRE LA SAVARSIREA MAI MULTOR FAPTE DE DISCRIMINARE, DE CATRE ANCA ELISABETA CIUCA PRESEDINTELE CONSILIULUI DE MEDIERE

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, la data de 01.02.2010 a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la savarsirea, de catre numita Anca Elisabeta Ciuca Presedintele Consiliului de mediere, a mai multor fapte de discriminare in detrimentul Uniunii Mediatorilor Bancari si a incalcarii mai multor drepturi constitutionale a membrilor uniunii

Uniunea Mediatorilor Bancari a fost constituita din initiative a cinci mediatori autorizati ca, asociatie profesionala reprezentativa la nivel national avand ca obiect apararea intereselor mediatorilor autorizati, promovarea medierii si asigurarea serviciilor de medierea conflictelor prin formele de exercitare a profesiei detinute de catre membrii uniunii, in toate domeniile de activitate cu precadere in sectorul financiar – bancar.
Uniunea a fost infiinta in baza Statutului si a Actului de constituire propriu obtinand personalitate juridical prin Hotararea Judecatoreasca definitive si irevocabila nr.313/11.11.2009 a Judecatoriei Sectorului 2,care a dispus inregistrarea acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor existent in cadrul Judecatoriei Sectorului 2, pentru care a fost eliberat Certificatul de inregistrare nr.117 din 03.12.2009.
Uniunea are in componenta membrii,pe langa membrii fondatori ,decat mediatori autorizati de insusi Consiliul de mediere, fiind infiintata in baza OG nr 26 si L192/2006 privind medierea.

Prin Hotararea 1374/25.01.2009,Consiliul de mediere a instituit Registrul National de evidenta al Asociatiilor si Fundatiilor care activeaza in domeniul medierii in Romania, elaborand tot odata procedura de inscriere si documentele pe care trebuie sa le depuna solicitantul dupa infiintare.

Conform acestei Hotararii, la data de 21.12.2009 conducerea uniunii a solicitat Consiliului de mediere, prin cerere inregistrata la la secretariatul acestuia sub nr.1894, inregistrarea UMB in registru.

Inregistrarea conform hotararii Consiliului de mediere ,este una administrativa fara a fi supusa aprobarii plenului consiliului sau alta formalitate.

In data de 21.01.2010 prin adresa nr.040 semnata de catre Presedintele Consiliului de mediere Anca Elisabeta Ciuca, comunica faptul ca nu poate inregistra Uniunea Mediatorilor Bancari in RAF intrucat uniunea nu se incadreaza in prevederile art.24 din L 192/2006 si cu care Consiliul de mediere colaboreaza pentru aplicarea dispozitiilor Legii 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, articol si lege ,tocmai in baza careia Uniunea Mediatorilor Bancari a fost infiintata., erijanduse in instanta suprema depasindu-si tot odata atributiunile intrucat inregistrarea nu este supusa aprobarii, facandu-se decat administrativ de catre Seful Secretariatului Tehnic.

Aceasta mai motiveaza faptul ca data fiind lisa unei hotarari referitoare la domeniile de specializare ale mediatorilor, precum si imposibilitatea de a extinde prevederile legii 192/2006 catre alte activitati,cum ar fi ,,mediatorul bancar,pentru care Consiliul de mediere nu are atributii.

Prin acest abuz,conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari considera ca sunt incalcate grav drepurile membrilor uniunii, ingradindu-le dreptul la munca , imagine si dreptul de asi alege singuri domeniile in care sa isi desfasoare activitatea ca mediator , neutru si impartial, avand in vedere si faptul ca , toate conflicte aparute in sectorul financiar – bancar se datoreaza nerespectarii de una dintre parti, tocmai a contractelor civile si comerciale,domenii de activitate prevazute de L-192/2006 privind medierea si Directiva 52 a Uniunii Europene privind obligarea statelor membre de a implementa medierea in aceste sectoare de activitate,comercial si civil.

In tot cuprinsul statutului si al actului de constituire , sintagma ,,Mediator Bancar”,nu se regaseste, in toate declaratiile de presa date de catre Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, se vorbeste de mediator autorizat,de neutralitate si impartialitate precum si de procedura medierii conform L 192/2006.

Uniunea Mediatorilor Bancari si-a elaborate propriul Cod de Etica,dupa modelul Institutului International de Mediere,parintele medierii in Europa si cele lalte continente si Codul de Etica National elaborate de catre insusi Consiliul de mediere, neacceptand o alta forma de practicare a profesiei.

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari dezaproba astfel de interpretari eronate ale legii, interpretarii si nesocotiri samavolnice, din partea numitei Anca Elisabeta Ciuca ,a unei Hotararii Judecatoresti definitive si irevocabila pentru care a devenit o practica obijnuita si intentionata, din partea celei in cauza,pentru a frana progresul medierii si asi satisface interesele personale folosindu-se de o institutie a statului, precum de un ONG propriu.

Sesizarea adresata Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a fost intemeiata pe prevederile Declaratei Universale a Drepturilor Omului, Conventia Europeana a Drepturilor Omului la care Romania este parte, Constitutia Romaniei si pe LEGE nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare .

Sesizarea Uniunii Mediatorilor Bancari a fost acceptata de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, formand dosarul nr.33/2010,urmand ca,Colegiul Director al CNCD sa convoace partile.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari

Comunicatul se adreseaza tuturor canalelor media interne si internationale