UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI A SESIZAT COMISIA DE DISCIPLINA A CONSILIULUI DE MEDIERE CU PRIVIRE LA SAVARSIREA MAI MULTOR ABATERI DISCIPLINARE INSUSI DE PRESEDINTELE CONSILIUI DE MEDIERE ANCA ELISABETA CIUCA

Uniunea Mediatorilor Bancari din Romania, prin cererea nr Nr.006 / 03.02.2010, a sesizat Comisia de disciplina din Cadrul Consiliului de mediere, cu privire la savarsirea de catre numita Anca Elisabeta Ciuca, Presedintele Consiliului de mediere, a mai multor fapte de natura disciplinara prin care se incalca grav de catre aceasta, Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului, in detrimentul membrilor Uniunii Mediatorilor Bancari si al institutiei medierii, fapte ce nu fac cinste si onoare profesiei de mediator.

Uniunea Mediatorilor Bancari a fost constituita din initiativa a cinci mediatori autorizati ca, asociatie profesionala reprezentativa la nivel national avand ca obiect apararea intereselor mediatorilor autorizati, promovarea medierii si asigurarea serviciilor de medierea conflictelor prin formele de exercitare a profesiei detinute de catre membrii uniunii, in toate domeniile de activitate cu precadere in sectorul financiar – bancar.

Uniunea a fost infiinta in baza Statutului si a Actului de constituire propriu obtinand personalitate juridica prin Hotararea Judecatoreasca definitiva si irevocabila nr. 313/11.11.2009 a Judecatoriei Sectorului 2, care a dispus inregistrarea acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor existent in cadrul Judecatoriei Sectorului 2, pentru care a fost eliberat Certificatul de inregistrare nr.117 din 03.12.2009.

Uniunea are in componenta ca membri, pe langa membrii fondatori, mediatori autorizati de insusi Consiliul de mediere, fiind infiintata in baza O.G. nr 26 si Lg. 192/2006 privind medierea.

Prin Hotararea 1374/25.01.2009,Consiliul de mediere a instituit Registrul National de evidenta al asociatiilor care activeaza in domeniul medierii in Romania, elaborand totodata procedura de inscriere si documentele pe care trebuie sa le depuna solicitantul dupa infiintare.

Conform acestei hotarari, la data de 21.12.2009 conducerea uniunii a solicitat Consiliului de mediere inregistrarea UMB in registru, prin cererea inregistrata la secretariatul acestuia sub nr.1894 .

Inregistrarea conform hotararii Consiliului de mediere este una administrativa fara a fi supusa aprobarii plenului consiliului sau alta formalitate.

In data de 21.01.2010 prin adresa nr.040, semnata de catre Presedintele Consiliului de mediere Anca Elisabeta Ciuca, comunica faptul ca nu poate inregistra Uniunea Mediatorilor Bancari in RAF intrucat uniunea nu se incadreaza in prevederile art.24 din L – 192/2006 si cu care Consiliul de mediere colaboreaza pentru aplicarea dispozitiilor Legii 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, articol si lege, tocmai in baza careia Uniunea Mediatorilor Bancari a fost infiintata, erijanduse in instanta suprema si depasindu-si totodata atributiunile, intrucat inregistrarea nu este supusa aprobarii, facandu-se administrativ de catre Seful Secretariatului Tehnic.

Aceasta mai motiveaza faptul ca, data fiind lipsa unei hotarari referitoare la domeniile de specializare ale mediatorilor, precum si imposibilitatea de a extinde prevederile legii 192/2006 catre alte activitati, cum ar fi ,,mediatorul bancar, pentru care Consiliul de mediere nu are atributii, motive neimputabile mediatorilor intrucat legislatia in vigoare prevede posibilitatea mediatorilor de a se specializa intr-un anumit domeniu, prin alegere libera.

Prin acest abuz, conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari considera ca sunt incalcate grav drepurile membrilor uniunii si ale tuturor mediatorilor care au aspirat la inscrierea si activarea in UMB si care ulterior, si-au schimbat optiunea tocmai motivului refuzului nejustificat inregistrarii UMB in RAF, de catre numita Anca Elisabeta Ciuca Presedintele Consiliului de Mediere,creandu-le stare de nesiguranta, ingradindu-le dreptul la munca, imagine si dreptul de a-si alege singuri domeniile in care sa isi desfasoare activitatea ca mediator, neutru si impartial, avand in vedere si faptul ca, toate conflicte aparute in sectorul financiar – bancar se datoreaza nerespectarii de una dintre parti, tocmai a contractelor civile si comerciale, domenii de activitate prevazute de L-192/2006 privind medierea si Directiva 52 a Uniunii Europene privind obligarea statelor membre de a implementa medierea in aceste sectoare de activitate, comercial si civil.

In tot cuprinsul Statutului si al Actului de constituire nu se regaseste sintagma ,,Mediator Bancar”, in toate declaratiile de presa date de catre Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari, se vorbeste de mediator autorizat, de neutralitate si impartialitate, precum si de procedura medierii conform L 192/2006.

Uniunea Mediatorilor Bancari si-a elaborate propriul Cod de Etica, dupa modelul Institutului International de Mediere si Codul de Etica National elaborate de catre insusi Consiliul de mediere, neacceptand o alta forma de practicare a profesiei.

Conducerea Uniunii Mediatorilor Bancari dezaproba astfel de interpretari eronate ale legii, interpretari si nesocotiri samavolnice, din partea numitei Anca Elisabeta Ciuca, a unei Hotararii judecatoresti definitive si irevocabila, pentru care a devenit o practica obijnuita si intentionata din partea celei in cauza, in a frana progresul medierii si a-si satisface interesele personale folosindu-se de o institutie a statului, precum de un ONG propriu.

Drept dovada sta, ne organizarea intentionata, a alegerilor pentru formarea noului Consiliu de mediere in conformitate cu noile modificari aduse legii medierii si care obliga Consiliul de mediere sa organizeze noi alegeri in termen de 30 de zile de la publicarea in MO, respectiv pana in data de 06.01.2010, alegeri care nu au fost infaptuite, invocandu-se de catre cea in cauza si grupul de persoane apropiat, diverse motive puerile care nu au nicio legatura cu organizarea alegerilor si care nu constituie impediment in organizarea acestei activitati.

Consiliul Director al UMB nu agreaza astfel de sesizari, dar este pus in situatia  de a trece la masuri legale pentru a apara drepturile membrilor sai, mediatori autorizati, considerand epuizata calea amiabila, ca urmare a repetatelor interventii efectuate pe langa cea in cauza, care a refuzat si refuza in continuare dialogul pe tema de mai sus, iar unii dintre membrii Cdm din anturajul acesteia, care au intrat in dialog cu unii membrii ai CD al UMB au incercat sa denatureze realitatea.

Consiliul Director al UMB considera ca, Presedintele Consiliului de mediere Ciuca Anca Elisabeta, s-a pus in slujba tertilor interesati in ne activarea unei institutii de profil care indeplineste activitati de mediere in sectorul financiar – bancar.

Drept urmare, Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari a solicitat Comisiei de disciplina,declansarea unei anchete interne si cercetarea disciplinara fata de Anca Elisabeta Ciuca, privind comportamentul indoielnic in luarea deciziilor unilaterale, neprofesionale care nu fac cinste corpului profesional al mediatorilor , incalcand grav art. 2.5, art. 2.8, art 3.2, art 3.3 , art 4.1, art. 4.2 si art 5 din Codul de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului, respectul fata de profesie si fata de confratii aceleiasi profesii, punand in evidenta lumina avantajele si interesele tertilor direct interesati de lipsa medierii in sectorul bancar, incalcand si inlaturand interesul mediatorilor, interesul public al statului roman si al Comunitatii Europene de nu a transpune, prin girul acordat de catre mediatorii si interesul public al statul roman, Directiva 52 a UE

Solicitarea adresata Comisiei de disciplina a fost intemeiata pe prevederile L -192/2006, Regulamentului de Organizare si Functionare al Cdm si a Codului de Etica si Deontologie Profesionala a Mediatorului, formand dosarul de cercetare disciplinara inregistrat in cadrul Consiliului de mediere sub nr.143/ 03.02.2010.

Consiliul Director al Uniunii Mediatorilor Bancari