Proiect strategic pentru activarea economiei sociale în Regiunile București-Ilfov și Sud-Est

 

 

   AsociaÈ›ia pentru Dezvoltare È™i Promovare Socio-Economică CATALACTICA – BucureÈ™ti a demarat în data de 01 iunie 2010 proiectul strategic “INTEGRAT – Resurse pentru femeile È™i grupurile Roma excluse social”. Proiectul este cofinanÈ›at de Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 È™i se derulează pe o perioadă de 3 ani.

    Obiectivul general al proiectului este promovarea activă a incluziunii sociale pe piața muncii prin activarea economiei sociale, a femeilor și grupurilor etnice, precum și prin dezvoltarea de parteneriate și diseminarea de practici pozitive în regiunile de dezvoltare București-Ilfov și Sud-Est.

     Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Creșterea nivelului de informare privind economia socială;

2. Formarea în scopul dezvoltării profesionale a femeilor și reprezentanților minorităților roma din ONG-uri ce își desfășoară activitatea în domeniul economiei sociale;

3. Creșterea nivelului de cooperare prin inițierea unei rețele interprofesionale concretizată în crearea unui Centru de Resurse pentru structurile economiei sociale;

4. Contribuirea la depășirea stereotipului cultural cu privire la rolul social și statutul profesional al femeilor și minorităților roma pe piața muncii și în societatea din România.

 

     Activitățile principalele ale proiectului se referă la derularea unui studiu privind stadiul dezvoltării  economiei sociale în regiunile București Ilfov și Sud Est; elaborarea unor Manuale de intervenție pe baza principiilor economiei sociale; organizarea unui curs în domeniul economiei sociale; organizarea unor cursuri de formare și actualizare profesională privind economia socială în cadrul organizațiilor neguvernamentale; constituirea unui Centru de Resurse a economiei sociale; transferul de bune practici și desfășurarea unei campanii de informare și crestere a conștientizării rolului economiei sociale în rândul grupului țintă și al opiniei publice.

 

    Proiectul este implementat în parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) și Bolt International Consulting – L. Katsikaris-I. Parcharidis O.E. din Grecia.

 

Pentru informații suplimentare nu ezitati sa ne contactati la:

Telefon: 021/6190768

Fax: 021/2100181

E-mail: office@catalactica.org.ro