Tendin?e de design web 2021: Raportul

Acest articol a fost scris de Sorin, CEO Manager SorinDesign. Dac? dori?i s? face?i urm?torul pas în afacerea dvs., v? încuraj?m s? vizita?i SorinDesign.Ro, propulsat de SorinAlmaDesign.

2020 a fost altceva decât normal. Consumatorii au avut via?a zdruncinat? ?i multe companii au experimentat noi provoc?ri, precum ?i oportunit??i datorit? evenimentelor noi ale anului.

Ca urmare a tuturor acestor r?sturn?ri ?i schimb?ri care au avut loc în 2020, peisajul se schimb?. SorinDesign,o firma de web design din Ploiesti, acoper? tendin?ele de design web din 2021 – ?i se pare c? internetul va ar?ta foarte diferit decât în ultimii ani.

2020 nu a fost u?or. Cu galoanele sale de dezinfectant pentru mâini, întâlnirile incomode cu Zoom ?i anxietatea care se apropie de incertitudine, ne sim?im cu to?ii un pic dezam?gi?i.

În ciuda circumstan?elor, cu to?ii am f?cut tot posibilul s? mergem mai departe prin toate. Mul?i dintre noi ne-am alocat timp pentru a înv??a noi abilit??i de proiectare. ?i unii dintre noi tocmai am f?cut pâine cu aluat. Cu to?ii avem abilit??ile noastre de a face fa??.

Când a venit vorba de proiectare, am urm?rit tendin?ele nesfâr?ite de pe web. Dup? ce am vorbit cu echipa SorinDesign ?i cu o mân? de al?i designeri, am realizat o list? cuprinz?toare cu unele dintre tendin?ele de web design pe care ne a?tept?m s? le vedem pân? în 2021.

Sper?m c? aceast? list? nu numai c? v? inspir?, ci v? face aborda?i internetul într-un mod mai inclusiv ?i mai accesibil.

Tendin?e de dezvoltare web dominante în 2021

Dezvoltarea web, de-a lungul anilor, s-a dovedit a fi un element indispensabil în succesul oric?rei organiza?ii / afaceri. Este o fereastr? c?tre afacerea dvs., care v? ajut? s? o dezvolta?i la nivel global.

Acum, lumea dezvolt?rii web este în continu? schimbare, la fel ?i tendin?ele. Uneori, aceste tendin?e se schimb? mult mai repede decât pot fi utilizate. Pentru a r?mâne înainte, este necesar s? v? concentra?i pe cele mai recente tendin?e, actualiz?ri, tehnici ?i abord?ri care devin populare.

În plus, cunoa?terea tendin?elor ?i controlul a ceea ce se întâmpl? în jur este extrem de esen?ial pentru dezvoltarea web.

Aici am adunat câteva tendin?e dup? ce am analizat tendin?ele între industrii în aceast? list? de tendin?e de dezvoltare web 2021.

Ve?i afla despre cele mai importante stive de tehnologie web care merit? aten?ia dvs. în anul urm?tor.

Am f?cut aceast? list?, astfel încât s? v? pute?i economisi timpul ?i s? v? pute?i ajuta s? v? dezvolta?i afacerea în era viitoare. Deci, s? începem.

1. Aplica?ii cu o singur? pagin?

Totul la un loc. Nu este nevoie s? comuta?i. Nu este nevoie s? a?tep?i .. !!

Ei bine, este un pic iritant când un singur clic duce la înc? o pagin? web desc?rcat? de pe un server. De asemenea, v? consum? timpul ?i las? un impact negativ ?i asupra utilizatorilor. Aceast? situa?ie a dus la o tendin?? de SPA.

SPA este una dintre tendin?ele ultimilor ani care ajut? la evitarea comunic?rii îndelungate cu serverul.

Ofer? o performan?? mai bun? a paginii ?i ofer? un nivel ridicat de protec?ie a datelor. Deci, o aplica?ie cu o singur? pagin? este o aplica?ie care func?ioneaz? într-un browser ?i nu necesit? reînc?rcarea paginii în timpul utiliz?rii.

Utiliza?i acest tip de aplica?ii în fiecare zi. Acestea sunt, de exemplu, Gmail, Google Maps, Facebook sau GitHub.

Deoarece cadrele JavaScript în 2021 vor cre?te în mod activ, ?i SPA folose?te acest limbaj pentru înc?rcarea con?inutului, aceast? tendin?? nu va disp?rea în curând.

În plus, aceste aplica?ii nu necesit? timp de a?teptare suplimentar, oferind utilizatorilor feedback instant. În plus, ofer? câteva avantaje uimitoare.

Avantaje:

 • UX / UI excelent într-un mediu de browser nativ
 • L??ime de band? salvat?
 • Configurare ?i depanare mai u?oare cu instrumentele Chrome
 • Accentul pe API-uri Eficien?a unui proces de cache

Exemple de aplica?ii cu o singur? pagin?:

 • Servicii web Google: Drive, Foaie de calcul, H?r?i
 • Trello
 • Twitter
 • Github

2. Programe web progresive (PWA)

Totul la degetul t?u … !! ?tim acest concept nu? Navigare u?oar?, func?ionare lin?, înc?rcare mai redus? ?i rapiditate. Da, despre asta este vorba despre PWA i.e Progressive Web App .. !! Experien?? rapid?, fiabil? ?i u?oar?, u?or de utilizat.

F?r? îndoial?, PWA nu este atât de nou. De?i este vorba despre ora? de când a sosit ?i va domina ?i 2021. Dezvoltatorii ?i investitorii moderni urm?resc acest lucru datorit? capacit??ii sale de a oferi o experien?? de utilizare de înalt? calitate. Deoarece sunt extrem de compatibile cu dispozitivele mobile, nu exist? nicio îndoial? c? cererea pentru PWA va cre?te.

Ei bine, aplica?iile web progresive (PWA) sunt construite ?i îmbun?t??ite cu API-uri moderne pentru a oferi capabilit??i, fiabilitate ?i instalabilitate îmbun?t??ite în timp ce ajunge?i la oricine, oriunde, pe orice dispozitiv cu o singur? baz? de cod. Ceea ce îl face potrivit pentru compatibilitatea pe mai multe dispozitive.

Nu numai c? sunt rapide ?i se încarc? instantaneu, dar permit, de asemenea, utilizatorilor s? utilizeze servicii offline, în timp ce îndeplinesc toate func?iile unei aplica?ii native.

Avantaje

 • PWA v? ajut? s? oferi?i o experien?? web lin? ?i u?or de utilizat.
 • Ajut? la reducerea ratelor de respingere
 • Func?ioneaz? offline, deoarece este independent de conectivitate
 • Face aplica?ia dvs. fiabil?, capabil? ?i instalabil?

Câteva exemple de servicii care utilizeaz? PWA:

3. Dezvoltarea inteligen?ei artificiale

Conform raportului „Pia?a inteligen?ei artificiale va fi evaluat? la 39,9 miliarde USD în 2019 ?i va ajunge probabil la 190,61 miliarde USD pân? în 2025, la un CAGR de 42,2% în perioada prognozat?”. Este un num?r destul de mare … !! Nu-i a?a?

Acum, aproximativ 38% dintre oameni trec peste un site web dac? con?inutul sau aspectul nu sunt atractive. Peste 75% dintre clien?i decid credibilitatea unei companii pe baza designului site-ului s?u web. Utilizatorii iau doar 0,5 secunde pentru a-?i forma o opinie despre un site web.

De acum înainte, este esen?ial ca tehnologia s? se implice în lumea dezvolt?rii web. Aici, AI intr? în imaginea tendin?elor de dezvoltare web 2021.

Aplicarea AI în dezvoltarea web v? ajut? s? prezice?i alegerile clien?ilor cu ajutorul c?rora pute?i modela aspectul general al site-ului dvs. web. AI v? permite s? ?ti?i

Ce inten?ioneaz? s? cumpere clien?ii dvs. în continuare?

 • Perioada ideal? în care un client decide s? cumpere un produs.
 • Ce produse atrage cel mai mult clien?ii?
 • Care sunt produsele care nu sunt apreciate de clien?i?
 • Cine sunt interesa?i s? cumpere produsele dvs.?

Tr?im într-o er? digital? ?i este un fapt binecunoscut c? era viitoare va fi vorba despre o abordare mai inteligent? în toate domeniile. Aceasta înseamn? mai pu?in? operare manual?

De exemplu, chatbots, realitate augmentat? / realitate virtual?.

Mul?i utilizatori nu sunt nici m?car surprin?i de faptul c? AI este implicat? într-o oarecare m?sur? în majoritatea site-urilor. A creat o nou? dimensiune în sfera dezvolt?rii web.

In articolele urmatoare vom arata si alte tendinte de dezvoltare web in 2021