TBWA\București promovează egalitatea de șanse pe piața muncii prin proiectul strategic “PENTRU O FEMEIE PUTERNICĂ!”

TBWA\București alături de partenerii săi, Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) și ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei (AMP) anunță lansarea proiectului național “PENTRU O FEMEIE PUTERNICĂ”!

Cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul strategic va avea o durată de 24 de luni. Proiectul se înscrie în axa 6, “Promovarea incluziunii sociale”, având ca domeniu major de intervenție “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.

Proiectul își propune îmbunătățirea percepției asupra rolului profesional și social al femeii și creșterea gradului de conștientizare a experților și operatorilor mass media, a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, a autorităților publice din domeniul muncii și audiovizualului și a femeilor, în general, asupra problematicii egalității de șanse pe piața muncii.

Activitățile proiectului vor urmări:

 Identificarea percepțiilor și stereotipurilor asupra femeii în relație cu profesia, așa cum rezultă acestea din mass-media și din comunicarea comercială.

 Dezvoltarea abilităților a 400 de jurnaliști, experți mass media, experți în marketing și comunicare privind identificarea și combaterea stereotipurilor de gen.

 Creșterea conștientizării grupurilor țintă ale proiectului cu privire la importanța și beneficiile egălității de gen pe piața muncii și a eliminării stereotipurilor.

 Facilitarea accesului grupurilor țintă ale proiectului la resurse relevante privind problematica egalității de gen și combaterea stereotipurilor.

 Creșterea gradului de coeziune în rândul femeilor din mass media și comunicare înscopul diminuării impactului stereotipurilor de gen pe piața muncii.

Informații despre parteneri:

TBWA\BucureÈ™ti este biroul local al reÈ›elei multinaÈ›ionale TBWA\, una dintre cele mai renumite È™i puternice companii de comunicare la nivel global, prezentă în peste 40 de țări. TBWA\ asigură servicii integrate de comunicare, de la strategie, creaÈ›ie È™i producÈ›ie, la PR È™i evenimente speciale pentru clienÈ›i precum McDonald’s, Mars, Michelin, Henkel, Beko sau Adidas. AgenÈ›ia TBWA\BucureÈ™ti a participat la diverse programe È™i campanii media pe teme de educaÈ›ie, asistență È™i integrare socială, printre care È™i Programul “Stop Prejudecăților despre Etnia Romă” (S.P.E.R.) împotriva discriminării romilor (2007-2009) È™i Programul Crucea RoÈ™ie “Victimele inundaÈ›iilor au nevoie de hainele tale” (2006). De asemenea, începând cu anul 2009, TBWA\ este partener în primul proiect naÈ›ional de promovare a învățării pe parcursul întregii vieÈ›i “Prezent! – Stimularea participării la formarea continuă a angajaÈ›ilor aflaÈ›i în situaÈ›ie de risc pe piaÈ›a muncii – informare, conÈ™tientizare È™i acces la învățare de calitate pe parcursul întregii vieÈ›i”, co-finanÈ›at prin Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013, InvesteÈ™te în oameni!

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) este o organizație neguvernamentală care, de aproape 10 ani, propune soluții pentru îmbunătățirea calității vieții, prin integrarea egalității de șanse între femei și bărbați în domeniile economic, politic și social și prin promovarea egalității de gen.

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei (AMP) este o organizație de drepturile omului specializată în drepturile mass media, anti-discriminare, bună-guvernare, comunicare și cercetare în domeniul mass-media.

Contact pentru presă și informații suplimentare despre proiect:

Silvia Giurcă PR Manager TBWA\București Calea Rahovei 196A, Etaj 3, București, România tel.:+40212124312\ fax:+40212116355\ mobil:+40722153345