Târg “Creare de reţele profesionale pentru femei”

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară  6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie  6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

 

 

COMUNICAT DE PRESÄ‚


În cadrul proiectului POSDRU/71/6.3/S/24567 -„Pachet complex de formare antreprenorială pentru incluziunea socială a femeilor în condiţii de egalitate de şanse pe piaţa muncii” Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii în calitate de beneficiar  şi Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT Slatina, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bihor, Asociaţia Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Giurgiu, în calitate de parteneri, organizează în data de 15.12.2011, între orele 15:00 – 20:00, Târgul “Creare de reţele profesionale pentru femei”

Obiectivele evenimentului:

  • Facilitarea realizarii de reÅ£ele de susÅ£inere ÅŸi promovare a femeilor antreprenor
  • Promovarea ÅŸi consolidarea egalităţii de ÅŸanse ÅŸi de gen pe piaÅ£a muncii

În cadrul târgului se vor prezenta simpozioane pe teme din domeniul antreprenoriatului, se pot stabili contacte şi schimburi de informaţii cu întreprinzători/oameni de succes, relaţii de colaborare şi parteneriate.

Locaţie: sediul Institutului Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Şos. Olteniţei, nr. 103, sector 4, Bucureşti, în sala de festivităţi.

Pentru mai multe detalii şi informaţii referitoare la organizarea acestui eveniment, persoana de contact este: Gabriela Sincă; e-mail:gabriela.sinca@inimm.ro.