SUPLIMENTARE STAGII DE PRACTICA IN CADRUL PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”

EUROTRAINING SOLUTION SRL Beneficiar in cadrul proiectului multi-regional, „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENTRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”, co-finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390
anunta suplimentarea numarului stagiilor de practica pentru semestrul II (perioada ianuarie-iulie) (anul scolar 2011 – 2012) din cadrul proiectului multi-regional, „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENTRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”, co-finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 astfel:

REGIUNEA BUCUREÅžTI-ILFOV:

1. Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii „Gheorghe Airinei”
a)Perioada:02.07.2012 – 13.07.2012
Denumire stagiu: Tehnician in telecomunicatii

2.Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
a)Perioada: 07.05.2012 – 18.05.2012
b)Perioada:21.05.2012 – 01.06.2012
c)Perioada:04.06.2012 – 15.06.2012

3.Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare
a)Perioada: 23.04.2012 – 04.05.2011
Denumire stagiu:Tehnician in automatizari
b)Perioada: 21.05.2012 – 01.06.2012
Denumire stagiu:Tehnician in automatizari

Contractul de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 este inclus pe Axa prioritara: 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”.
Valoarea totala a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenta financiara nerambursabila este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR si 1287098,70-buget national ).
Proiectul se implementeaza in Bucuresti – Ilfov, Sud – Muntenia si Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 30 de luni.
Obiectivul principal al proiectului: dezvoltarea cunostintelor practice si aptitudinilor specifice ale grupului tinta pe domeniul de pregatire ales, in vederea cresterii sanselor de insertie profesionala ulterioara a acestuia, precum si pentru facilitarea tranzitiei de la scoală la piata muncii.
Proiectul ofera 4058 de locuri de practica si consiliere vocationala pentru 1000 de elevi.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, Bucuresti
Calea Plevnei 172, Etaj 1
Tel: 021 313 01 64 / Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Web-site:www.invataomeserie.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Radulici, Responsabil Informare si Publicitate