Stimularea tinerilor de a infiinta firme in 2011

In Monitorul Oficial nr. 103/09.02.2011 a fost publicata OUG 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Prin urmare, incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei, 9 februarie 2011, persoanele interesate care indeplinesc conditiile impuse de acest act normativ si doresc sa beneficieze de “Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri”, pot solicita inregistrarea microintreprinderii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se stabileste sediul social.

Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite?

Intreprinzatorul tanar, beneficiar al Programului reglementat prin aceasta ordonanta de urgenta, denumit intreprinzator debutant, este persoana fizica majora, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, afirma avocat Coltuc Marius:

  1. are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii in Registrul Comertului;
  2. anterior datei inmatricularii societatii in Registrul Comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere din cadrul unei intreprinderi constituite in spatiul economic european;
  3. infiinteaza pentru prima data un SRL in conditiile Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind societatile comerciale si ale prezentei ordonante de urgenta;
  4. declara pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale pentru declaratii mincinoase, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.

Microintreprinderea infiintata trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie SRL, care functioneaza pe perioada nedeterminata; sa se incadreze in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004; sa aiba cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati si sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2). In cele 5 (cinci) grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiect de activitate al societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

“Printre facilitatile pe care le ofera aceasta ordonanta de urgenta tanarului intreprinzator se numara scutirea de plata taxelor aferente operatiunilor de inmatriculare efectuate la ONRC, precum si scutirea de cheltuieli de asigurari de sanatate datorate de angajator, pentru veniturile a cel mult 4 salariati –  dar nu mai mult de echivalentul salariului mediu brut pe economie din anul anterior pentru fiecare salariat. Pe de alta parte, tanarul intreprinzator trebuie sa angajeze cel putin 2 salariati la momentul obtinerii facilitatilor de finantare si sa reinvesteasca cel putin 50% din profitul realizat in anul precedent”, afirma Av. Coltuc Marius.

In ceea ce priveste procedura, Av. Coltuc ne spune ca infiintarea unei firme necesita 4 etape: constituirea dosarului de infiintare, depunerea dosarului la Registrul Comertului, sedinta de judecata si ridicarea actelor firmei. “Aceste etape au la randul lor mai multe subpuncte, astfel ca, de cele mai multe ori, persoanele care doresc infiintarea unei firme apeleaza la serviciile de consultanta si infiintare de societati oferite de cabinetele de avocatura.” , ne spune Av. Coltuc Marius.

Pentru detalii:

Av. Coltuc Marius Vicentiu

0745.150.894

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro