STAGII DE PRACTICA (OCTOMBRIE 2011) IN CADRUL PROIECTULUI

EUROTRAINING SOLUTION SRL in parteneriat cu SC Asti Automation SRL, SC Excelent SRL, SC Romimpianti Trading SRL, Teset Austria GmbH, Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu – Ploiesti, Colegiul Tehnic Elie Radu – Ploiesti, Grupul Scolar Industrial 1 Mai – Ploiesti, Grupul Scolar de Transporturi Ploiesti, Grupul Scolar Tehnologic Ion Mincu, Colegiul Tehnic Gheorghe Tatarascu Rovinari, Colegiul National Cantemir Voda, Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii Gheorghe Airinei, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Enterprise Business Systems SRL
anunta programul derularii stagiilor de practica pentru luna OCTOMBRIE 2011 (anul scolar 2011 – 2012) din cadrul proiectului multi-regional, „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENTRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”, co-finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 astfel:

REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV:

1.Liceul de Metrologie „Traian Vuia”
a)Perioada: 03.10.2011 – 14.10.2011
Denumire stagiu:Tehnician operator tehnica de calcu
b)Perioada: 17.10.2011 – 28.10.2011
Denumire stagiu: Tehnician operator tehnica de calcu

3.Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii „Gheorghe Airinei”
a)Perioada: 24.10.2011 – 04.11.2011
Denumire stagiu:Tehnician in telecomunicatii

REGIUNEA SUD MUNTENIA:

1.Grupul Scolar Industrial „1 Mai” Ploiesti
a)Perioada: 03.10.2011 – 14.10.2011
Denumire stagiu:Tehnician in automatizari
b)Perioada: 17.10.2011 – 28.10.2011
Denumire stagiu: Tehnician electrotehnica

3.Grupul Scolar de Transporturi Ploiesti
a)Perioada: 10.10.2011 – 21.10.2011
Denumire stagiu:Tehnician Mecatronică
b)Perioada: 24.10.2011 – 04.11.2011
Denumire stagiu:Tehnician operator tehnica de calcul
REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA:

1.Colegiul Tehnic Gheorghe Tatarascu Rovinari
a)Perioada: 03.10.2011 – 14.10.2011
Denumire stagiu:Tehnician in automatizari
b)Perioada: 17.10.2011 – 28.10.2011
Denumire stagiu:Tehnician mecatronica

2.Grupul Şcolar Tehnologic „Ion Mincu”
a)Perioada: 24.10.2011 – 28.10.2011
Denumire stagiu:Tehnician Ecolog

Contractul de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 este inclus pe Axa prioritara: 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”.
Valoarea totala a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenta financiara nerambursabila este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR si 1287098,70-buget national ).
Proiectul se implementeazăa in Bucuresti – Ilfov, Sud – Muntenia si Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 30 de luni.
Obiectivul principal al proiectului: dezvoltarea cunostintelor practice si aptitudinilor specifice ale grupului tinta pe domeniul de pregatire ales, in vederea cresterii sanselor de insertie profesionala ulterioara a acestuia, precum si pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la piata muncii.
Proiectul ofera 4058 de locuri de practica si consiliere vocatională pentru 1000 de elevi.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa Beneficiar: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, Bucuresti
Sediu Proiect POSDRU/90/2.1/S/60390: Calea Plevnei 172, Et.1, Bucuresti
Tel: 021 313 01 64; 021.317.47.44
Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Web-site:www.invataomeserie.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Radulici, Responsabil Informare si Publicitate
Autoritatea contractanta: AM POSDRU – Str.Scarlatescu,nr.17-19,sector 1, Bucuresti
OIPOSDRU_CNDIPT: Str.Spiru Haret, nr.10-12, Sector 1, Bucuresti