STAGII DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENRU ELEVI, ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII”

EUROTRAINING SOLUTION SRL în parteneriat cu SC Asti Automation SRL, SC Excelent SRL, SC Romimpianti Trading SRL, Teset Austria GmbH, Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu – Ploieşti, Colegiul Tehnic Elie Radu – Ploiești, Grupul Şcolar Industrial 1 Mai – Ploieşti, Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti, Grupul Şcolar Tehnologic Ion Mincu, Grupul Şcolar Industrial Minier Rovinari, Colegiul Naţional Cantemir Vodă, Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gheorghe Airinei, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Enterprise Business Systems SRL
anunță începerea derulării stagiilor de practică pentru semestrul II (anul şcolar 2010 – 2011) din cadrul proiectului multi-regional, „STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU ELEVI, ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII”, co-finanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare POSDRU/90/2.1/S/60390 astfel:

REGIUNEA BUCUREÅžTI-ILFOV:

1. Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”
Perioada:8.02.2011, 9.02.2011, 14.02.2011, 15.02.2011, 18.02.2011
Denumire stagiu: Matematică-Informatică

2.Liceul de Metrologie „Traian Vuia”
a)Perioada: 7.02.2011 – 18.02.2011
Denumire stagiu:Tehnician în Automatizări
b)Perioada:21.02.2011 – 4.03.2011
Denumire stagiu:Tehnician Operator Tehnică de Calcul
c)Perioada:7.03.2011 – 18.03.2011
Denumire stagiu:Tehnician Operator Tehnică de Calcul
d)Perioada:21.03.2011 – 1.04.2011
Denumire stagiu:Tehnician Operator Tehnică de Calcul
e)Perioada:4.04.2011 – 15.04.2011
Denumire stagiu: Tehnician în Automatizări

3.Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
a)Perioada:21.02.2011 – 4.03.2011
Denumire stagiu:Tehnician Electronist
b)Perioada:7.03.2011 – 18.03.2011
Denumire stagiu: Tehnician în Automatizări
c)Perioada:21.03.2011 – 1.04.2011
Denumire stagiu:Tehnician Metrolog

REGIUNEA SUD MUNTENIA:

1.Grupul Åžcolar de Transporturi PloieÅŸti
a)Perioada:7.02.2011 – 18.02.2011
Denumire stagiu:Computer Alded Design
b)Perioada:21.02.2011 – 4.03.2011
Denumire stagiu:Operator Tehnică de Calcul
c)Perioada:14.02.2011 – 25.02.2011
Denumire stagiu:Tehnician Mecatronică

2.Grupul Şcolar Industrial „1 Mai” Ploieşti
a)Perioada:28.02.2011 – 11.03.2011
Denumire stagiu:Tehnician Electronică, Automatizări
b)Perioada:14.03.2011 – 25.03.2011
Denumire stagiu:Tehnician Electrotehnică
c)Perioada:21.03.2011 – 1.04.2011
Denumire stagiu:Computer Alded Design

3.Colegiul Tehnic „Elie Radu”
a)Perioada:28.03.2011 – 8.04.2011
Denumire stagiu:Tehnician Mecatronică
b)Perioada:11.04.2011 – 15.04.2011
Denumire stagiu:Matematică-Informatică

REGIUNEA SUD-VEST OLTENIA:

1.Grupul Åžcolar Minier Rovinari
a)Perioada:7.02.2011 – 18.02.2011
Denumire stagiu:Tehnician în Automatizări
b)Perioada:21.02.2011 – 4.03.2011
Denumire stagiu:Mecatronică
c)Perioada:7.03.2011 – 18.03.2011
Denumire stagiu: Mecatronică
d)Perioada:21.03.2011 – 1.04.2011
Denumire stagiu:Tehnician Electromecanic

2.Grupul Şcolar Tehnologic „Ion Mincu”
a)Perioada:14.02.2011 – 25.02.2011
Denumire stagiu:Mecatronică
b)Perioada:28.02.2011 – 11.03.2011
Denumire: Mecatronică
c)Perioada:14.03.2011 – 25.03.2011
Denumire:Operator Tehnică de Calcul
d)Perioada:28.03.2011 – 1.04.2011
Denumire:Ecolog
e)Perioada:11.04.2011 – 15.04.2011
Denumire stagiu:Proiectare CAD

Contractul de finanţare POSDRU/90/2.1/S/60390 este inclus pe Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.
Valoarea totală a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenÅ£a financiară nerambursabilă este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR ÅŸi 1287098,70-buget naÅ£ional ).
Proiectul se implementează în Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia şi Sud-Vest Oltenia pe o perioadă de 30 de luni.
Obiectivul principal al proiectului: dezvoltarea cunostinţelor practice şi aptitudinilor specifice ale grupului ţintă pe domeniul de pregătire ales, în vederea creşterii şanselor de inserţie profesională ulterioară a acestuia, precum şi pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii.
Proiectul oferă 4058 de locuri de practică şi consiliere vocaţională pentru 1000 de elevi.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, BucureÅŸti
Tel: 021 313 01 64 / Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Web-site:www.invataomeserie.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Rădulici, Responsabil Informare şi Publicitate