Sisteme inteligente de training în timp real pentru şoferi

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Firma EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL implementează proiectului „Sisteme inteligente de training în timp real pentru şoferi”.
În România serviciile oferite pentru procesul de training pentru şoferi nu sunt la nivelul legislaţiei EU. Mai mult, România se situează pe primul loc la accidentele de circulaţie.
Aceste sisteme unice contribuie la cercetarea dezvoltării de abilităţi pentru conduita preventivă şi de prevenţie accidente. În vederea asigurării creşterii calităţii actului de training în domeniul pregătirii şoferilor de toate categoriile, produsele principale care se vor dezvolta sunt următoarele:

• KIT IT de pregătire/verificare în timp real şoferi
• KIT simulatoare pentru training şoferi

Deviza noastră comercială este “un produs inteligent şi inovativ la nivelul tehnologiilor actuale în lume pentru instruire pentru orice categorie de şoferi”.
Obiectivul general al proiectului este de a crea o capacitatea de cercetare şi dezvoltare în domeniul Sistemelor Inteligente de Training pentru conducătorii auto, prin stimularea cooperării între societatea noastră cu activitate de cercetare-dezvoltare şi diverse instituţii. Proiectul se referă la realizarea seriei zero de produse vor fi comercializate pe piata liberă:

• KIT INTELIGENT DE PREGATIRE SI VERIFICARE IN TIMP REAL A DEPRINDERILOR PENTRU CONDUCERE PREVENTIVA A SOFERILOR (prescurtat KIT LG-DS)
• SISTEM CLUSTER INTELIGENT PARALEL DE SIMULATOARE CU PLATFORMA MOBILA IN TIMP REAL DE PREGATIRE SI VERIFICARE DIFERENTIATA A DEPRINDERILOR PENTRU CONDUCERE A SOFERILOR (prescurtat SIMob)

EDEN CONSULTING AND ENGINEERING este o companie tânără şi foarte dinamică, care are două departamente principale, după cum urmează:
• departamentul de inginerie: implementare, lucrari de infrastructură
• departamentul de consultanţă: consultanţă, proiectare
Compania a fost implicată în ultimul an în mai mult de 20 de proiecte în domeniul infrastructurii. Expertiza companiei acopere domeniul inginerie civilă, proiectare retele transport gaze, domeniul electricitate, transport public, trafic, siguranta a traficului, transport urban şi interurban, transport intermodal şi multimodale, managementula traficului, ITC & telecomunicatii si domeniul energiilor alternative.
Programul este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” , proiectul fiind cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Site EDEN Consulting and Engineering:
http://www.eden-tech.com

Persoană contact:
Dram Petru
Director Proiect
Tel: +40723388087
Mail: office@eden-tech.com; petru.dram@eden-tech.com