SFATUL SPECIAISTILOR UNIUNII MEDIATORILOR BANCARI. CE TREBUIE SA CUNOASTETI LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE CREDIT SAU AL ACTULUI ADITIONAL, CU BANCA

Este de notorietate faptul ca, unele banci in transpunerea OG 50/2010 privind creditele de consum, in contractele noi incheiate ori in actul aditional incheiat la contractele existente, aflate in derulare inainte de intrarea in vigoare a ordonantei, cauta pe orice cale sa introduca unele clauze sau informatii incorecte de natura a leza interesele debitorului, generatoare de de litigii.

De aceia, specialistii Uniunii Mediatorilor Bancari vin cu cateva precizari in scop de prevenire a unor viitoare litigii, cu referire stricta la unele aspecte care au fost sau pot fi intalnite in practica.

Daca intalniti in noile contracte de imprumut sau in actele aditionale incheiate la contracte, conform OG 50/2010 privind creditele de consum, inserata expresia sau / ori alta expresie asemanatoare de genul:

,,Imprumutatul declara si garanteaza ca a luat la cunostinta faptul ca nu exista un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru imprumutat, potrivit prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator”

va atragem atentia ca sunteti in fata unei informatii false, introduse abuziv.

Informatii ce trebuie incluse in contractele de credit

Art. 46 (1) Contractul de credit specifica in mod clar si concis urmatoarele:

a) tipul de credit;

………………………………………………………………………………….

t) daca exista sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator si, in caz afirmativ, modalitatile de acces la acesta;

Daca aceasta informatie nu se regaseste in contract sau act aditional, sunteti de asemenea in fata unei ilegalitati

Capitolul X – Competenta, sesizare si control

Art. 85

(1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre creditori si de catre intermediarii de credit, consumatorii pot sa sesizeze Autoritatea Nationalã pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva creditorilor si a intermediarilor de credit care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despagubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare. »

Expresia ,, reclamatie si despagubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 ” se refera la faptul ca puteti sa va rezolvati disputa conform L 192/2006 prin mediere, iar in cazul in care in cursul procedurii de mediere se constata ca v-au fost incasate sume necuvenite , din varii motive de catre banca, aceasta este obligata sa ii restituie la cerere si tot odata, banca este obligata sa isi constituie un fond de despagubire in cazul in care sunt constatate astfel de situatii.

Semnand un contract sau un act aditional in care este introdusa formula prezentata in alin 2 al acestui text, nu mai aveti dreptul a va solutiona litigiul amiabil prin mediere si nici sa primiti inapoi de la banca ce va apartine de drept(n.r. – banii din comisioane incasate abuziv sau din alte motive)

In alta ordine de idei, ne-au fost semnalate, inserarea in contractele de credit sau actele aditionale de catre unele banci, a expresiei sau/ori asemanator:,,in cazul unui litigiu partile pot solutiona litigiul aparut, prin mediere cu ajutorul UNMR”

Facem precizarea ca UNMR este o asociatie profesionala a mediatorilor comunitari, specializata in medierea litigiilor comunitare, iar membrii ce o compun nu sunt specializati in medierea conflictelor bancare ori altor litigii de natura financiara.

Specificarea in contractele de credit sau in actul atitional, a unei organizatii sau unei forme de exercitare a profesiei de mediator,ingradeste dreptul debitorului de a folosii sau apela la serviciile unui mediator autorizat, specializat in medierea conflictelor financiar -bancare si care sa faca parte dintr-o organizatie profesionala specializata.

Uniunea Mediatorilor Bancari
Bucuresti, B-dul Chisinau Nr.8,Sectorul 2
Tel/Fax: 0216281218
Mobil: 0745515542 / 0744750036
office@mediatorbancar.ro
http://www.mediatorbancar.ro