Seminarul privind oportunităţile antreprenoriale ÅŸi de dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul proiectului “Performanţă în carieră ÅŸi în afaceri pentru femei”

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 6

Domeniul Major de Intervenţie 6.3.

Titlul proiectului: Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei

Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

ANUNÅ¢ ORGANIZARE SEMINAR

Seminarul privind oportunităţile antreprenoriale şi de dezvoltare a carierei la nivel regional

 în cadrul proiectului

Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei

Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate de Beneficiar anunţă organizarea Seminarului privind oportunităţile antreprenoriale şi de dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul celui de al doilea an de implementare a proiectului „Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” iar obiectivul său general îl reprezintă formarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru femei în vederea dezvoltării carierei sau pentru iniţierea unei afaceri.

Scopul seminarului este de a prezenta domeniile de activitate din regiunea Bucureşti-Ilfov cu potenţial de creştere precum şi oportunităţile de dezvoltare a carierei la nivel regional fiind o etapă semnificativă în realizarea obiectivului general al proiectului.

La seminar vor participa reprezentanţi ai autorităţilor locale, camerelor de comerţ, ministerului IMM-urilor, asociaţiilor profesionale/patronale care vor prezenta domeniile de activitate din regiunea respectivă cu potenţial de creştere precum şi oportunităţile de dezvoltare a carierei la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Seminarul va avea loc în data de 28 iunie 2012, la sala SC1 din cadrul Universităţii “Spiru Haret”, Facultatea de Geografie, Bld. Timişoarei, nr. 58, începând cu ora 15.00.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la următorul număr de telefon: 0785204431 Marin Cruceru- Manager Regional sau la adresa de e-mail dancruceru@spiruharet.ro

 

Website: www.carierafemei.ro    www.fseromania.ro           email: secretariat@carierafemei.ro, carierafemei@yahoo.com

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !