Seminar de informare INVESTESTE IN TARA TA!

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, anunță sesiunea de informare organizată în cadrul proiectului INVESTEȘTE IN ȚARA TA, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Sesiunea de informare va avea loc la Bacău, în data de 23.02.2018, începând cu ora 16:30, la Hotel President, Str. Ionita Sandu Sturdza nr. 11.

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! are ca obiectiv general dezvoltarea antreprenoriatului în rândul românilor din Diaspora prin stimularea inițiativei antreprenoriale a 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea unui suport financiar pentru 41 de afaceri prin oferirea de microgranturi.

Proiectul face parte din Componenta 1 – Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din mediul urban. Valoarea finanțării nerambursabile este de 12.000.179,66 lei, iar durata de implementare este de 36 luni, în perioada 23.09.2017-22.09.2020.

Rezultatele concrete care vor contribui la creșterea impactului sunt:

  • 336 de persoane din grupul È›intă vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât È™i ulterior, bazate pe cunoÈ™tinÈ›ele dobândite
  • 82 de noi locuri de muncă vor fi create în mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaÈ›ilor dar È™i în comunitățile din care aceÈ™tia provin
  • 41 de firme vor fi create È™i finanÈ›ate în cadrul proiectului prin acordarea de microgranturi în valoare de maximum 37.500 euro / afacere.

 

Informații suplimentare:

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună

dna. Daniela Droj, manager de proiect

Tel: 031.432.84.36, email: office@aevb.ro

https://www.facebook.com/Investeste-IN-TARA-TA