Selectie experti proiect INSERT ID 55474, coordonator CRS

2. Coordonator CRS

Tip expert: Expert de tip A

Tipul de expert din proiect: Expert coordonator – poz. 11

Norma: 2 h/zi

Perioada de angajare: mai 2012 – decembrie 2013

 

Profilul candidatului:

-       studii superioare intr-unul din domeniile: sociologie; psihologie; asistenta sociala, etc.,

-       cunoasterea legislatiei specifice in domeniu (persoane cu dizabilitati; legislatia muncii),

-       minimum 5 ani de experienta in implementare de proiecte,

-       experienta in proiecte POSDRU constitutie un avantaj,

-       experienţă relevanta în domeniul serviciilor de integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilităţi,

-       buna utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line

-       experienta de minimum 1 an intr-o pozitie similara in proiecte finantate din fonduri europene.

Atributii generale:

-       Realizarea planificării operationale a activitatii unui Centru de Resurse si Servicii la angajare a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu boli cronice,

-       Coordoneaza pregătirea dosarului în vederea acreditării serviciilor furnizate în conformitate cu normele legale în vigoare,

-       Dezvoltare ghid de proceduri interne de lucru ale unui Centru de Resurse si Servicii la angajare a persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor cu boli cronice;

-       Coordonarea si monitorizarea implementarii activitatilor Centrului de Resurse si Servicii, asigurand indeplinirea obiectivelor proiectului si a activitatilor,

-       Răspunde de activitatea personalului din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;

-       Dezvoltarea unui plan de monitorizare si evaluare a calitatii activitatii CRS; răspunde de implementarea si respectarea lui in practica;

-       Supervizează şi asigură sprijinul personalului din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;

-       Ia măsuri de rezolvare a problemelor şi /sau conflictelor apărute în cadrul Centrului de Resurse si Servicii;

-       Se informează in mod permanent cu privire la legislaţia în domeniul dizabilitaţii, a asistentei sociale si din domeniul muncii;

-       Colectează şi se asigură de conformitatea documentaţiei pentru raportarea activităţilor din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;

-       Asigură suport managerului de proiect, precum si intregii echipe de management  pentru organizarea şi implementarea activităţilor prevazute în proiect si atingerea indicatorilor proiectului;

-       Participa la elaborarea materialelor de informare si consiliere;

-       Participa, alaturi de echipa de management, la procesul de recrutare si selectie a celorlalti experti din cadrul Centrului de Resurse si Servicii;

-       Participă la pregătirea, organizarea, implementarea şi deşfăşurarea evenimentelor, campaniilor regionale de informare şi conştientizare din cadrul proiectului ţinând seama de atingerea rezultatelor şi indicatorilor propuşi.

 

Competenţe specifice:

-       Executarea in timp util a sarcinilor primite

-       Capacitate de planificare şi organizare

-       Managementul situatiilor conflictuale

-       Capacitate de analiză

-       Lucrul in echipa

-       Iniţiativă

-       Rezistenta ridicata la stres

-       Flexibilitate

-       Integritate morala si profesionala

-       Foarte bune abilităţi de comunicare şi negociere

-       Persoana cu disponibilitate la deplasari.

 

Locul de desfăşurare a activităţii:

-       Centrul de Resurse si Servicii Bucureşti

 

Va rugam sa ne transmiteti CV-ul insotit de o scrisoare de intentie la adresa de e-mail ahsr@arexim.ro .

Deadline pentru transmiterea aplicatiilor: 27.04.2012