Selectie experti proiect INSERT – Construirea unei retele de reabilitare si integrare profesionala pentru persoanele cu dizabilitati din Romania, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii, ID 55474

1. Coordonator Centru de reabilitare si integrare profesionala (CRIP) (3 pozitii)

Tip expert: Expert coordonator, expert de tip A

Norma: 2 h/zi

Perioada de angajare: mai 2012 – decembrie 2013

 

Profilul candidatului:

-       Studii superioare finalizate (constituie un avantaj studii in domeniile: tehnic, management de business, marketing, economic, electromecanic, mecanic, medical – in functie de specificul fiecarui Centru in parte)

-       minim 5 ani de experienta in implementare de proiecte

-       experienta in proiecte de integrare socio-profesionala a  grupurilor dezavantajate (constituie un avantaj)

-       experienta in lucrul cu persoane cu dizabilitati (constituie un avantaj)

-       experienta in domeniul formarii profesionale -reprezinta un avantaj

-       experienta in proiecte POSDRU

-       experienta in antreprenoriat social

-       sa stie sa elaboreze si sa implementeze un plan de business

-       sa stie sa elaboreze si sa implementeze un plan de marketing

-       experienta in lucrul cu  contractori externi (constituie un avantaj)

-       buna utilizare a computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint, programe de editare on-line

 

Responsabilitati:

-       Realizarea planificarii operationale a unui Centru de reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati,

-       Coordonarea si monitorizarea implementarii activitatilor Centrului de reabilitare si integrare profesionala a persoanelor cu dizabilitati, asigurand indeplinirea obiectivelor si indicatorilor proiectului, cat si a activitatilor tehnice,

-       Coordonarea si monitorizarea activitatii angajatilor Centrului,

-       Raspunde de calitatea serviciilor oferite beneficiarilor,

-       Coordoneaza fluxul de beneficiari ai Centrului,

-       Se asigura de existenta necesarului de dotari si de materiale consumabile a Centrului,

-       Ia măsuri de rezolvare a problemelor şi /sau conflictelor apărute în cadrul CRIP,

-       Colectează şi se asigură de conformitatea documentaţiei pentru raportarea activităţilor din cadrul CRIP,

-       Realizarea de rapoarte periodice, precum si orice alte documente cerute de catre managerul de proiect,

-       Se informează in mod permanent cu privire la legislaţia în domeniul dizabilitaţii, a asistentei sociale si din domeniul muncii,

-       Asigură suport managerului de proiect, precum si intregii echipe de management  pentru organizarea şi implementarea activităţilor prevazute în proiect si atingerea indicatorilor proiectului;

-       Participa, alaturi de echipa de management, la procesul de recrutare si selectie a celorlalti experti din cadrul CRIP,

-       Asigura promovarea Centrului in comunitate, realizeaza parteneriate cu diverse institutii publice sau private,

-       Asigura elaborarea si implementarea unui plan de dezvoltare in vederea asigurarii sustenabilitatii Centrului,

-       Atragerea de surse alternative de finantare.

-       Participă la pregătirea, organizarea, implementarea şi desfăşurarea evenimentelor, campaniilor regionale de informare şi conştientizare din cadrul proiectului ţinând seama şi de atingerea rezultatelor şi indicatorilor propuşi.

 

Competenţe specifice:

-       Executarea in timp util a sarcinilor primite,

-       Capacitate de planificare şi organizare,

-       Managementul situatiilor conflictuale

-       Persoana  business-oriented

-       Capacitate de analiză

-       Lucrul in echipa

-       Iniţiativă

-       Rezistenta ridicata la stres

-       Flexibilitate

-       Integritate morala si profesionala

-       Foarte bune abilităţi de comunicare şi negociere

-       Persoana cu disponibilitate la deplasari.

 

Beneficii:

-       oportunitati de dezvoltare profesionala si personala.

 

Locul de desfăşurare a activităţii:

-       Centrul de reabilitare si integrare profesionala Bucuresti

-       Centrul de reabilitare si integrare profesionala Ciolpani

-       Centrul de reabilitare si integrare profesionala Gornet

 

Nota: In momentul transmiterii CV-ului, vă rugăm sa precizati in scrisoarea de intenţie pentru care din cele 3 locaţii precizate mai sus, aplicaţi Dvs.

Va rugam sa ne transmiteti CV-ul insotit de o scrisoare de intentie la adresa de e-mail:ahsr@arexim.ro

Deadline pentru transmiterea aplicatiilor: 27.04.2012