selectie ETS ID 63576

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/63576
Beneficiar: INSPECTORATUL ÅžCOLAR JUDEÅ¢EAN BOTOÅžANI

ANUNÅ¢ PRELUNGIRE TERMEN SELECÅ¢IE EXPERT PE TERMEN SCURT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI, beneficiar al proiectului „Formarea continuă a profesorilor de Limba Română în societatea cunoaşterii”, finanţat din Fondul Social European, ID contract 63576, proiect care se derulează în perioada 2010 – 2013, având ca obiectiv general formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă şi comunicare” din 12 judeţe, din două regiuni ale ţării, respectiv regiunea Nord-Est şi regiunea Nord-Vest.
Anunţă prelungirea, până pe data de 16 decembrie, a perioadei de înscriere la concursul de selecţie a 1 (unui) expert pe termen scurt pentru contribuţie la realizarea activităţii A.3. „Formarea şi certificarea cadrelor didactice”, subactivitatea A.3.2. „Organizarea şi planificarea sesiunilor de formare” , conform anunțului din data de 11.11.2011.

Inspector Åžcolar General,
Manager proiect,
Prof. Dr. Ada-Alexandrina Macovei
Secretar proiect,
Prof dr. Cristina Manolache