Selecție beneficiari cursuri de calificare pentru ocupația lucrător in tricotaje-confecții (cod COR 7433.1.4)

Asociația ”Clara” Dorohoi, în parteneriat cu Agenția Județeană de Prestații Sociale Botoșani implementeaza proiectul cu titlul “Formare continuă – calitate crescută a muncii”, cod contract POSDRU/108/2.3/G/79643, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă (FPC)”.
În cadrul acestui proiect se va organiza în perioada ianuarie – martie 2012 în Dorohoi un curs de calificare pentru ocupația de lucrător în tricotaje-confecții (cod COR 7433.1.4), pentru 25 de persoane cu domiciliul stabil sau reședința in judetul Botoșani care urmează a fi selectate până la data de 7 ianuarie 2012.
Cursul va avea o durata de 360 de ore (120 de ore pregătire teoretică și 240 de ore pregătire practică). Cursul se va finaliza cu un examen de absolvire.
Criteriile de selectie pentru participanții la curs sunt următoarele:
 Să fie angajat
 sa fie absolventi ai scolii generale obligatorii (conform Legii invatamantului nr. 84/1995) sau ai invatamantului obligatoriu raportat la data absolvirii de catre acestia.
 domiciliul stabil sau reședința in judetul Botoșani
DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII:
a) Dosar
b) Formular de inscriere la curs
c) BI/CI – original si copie
d) Certificat de casatorie, după caz – original si copie
e) Act de studii (pentru ultima forma de invatamant absolvita) – original si copie
f) Adeverință de salariat
g) adeverinta de la medicul de familie ca este apt sa participe la cursurile de calificare.
Modalitate de depunere a dosarelor:
Direct: la sediul Asociatiei Clara, Str. Dumitru Furtună nr. 18, Dorohoi, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00 persoana de contact: Daniela Avasilichioaei (secretar).
PARTICIPAREA LA PROGRAM ESTE GRATUITÄ‚!
Participanții la curs vor primi câte o subvenție în sumă de 600 lei!