SCRISOARE-MANIFEST ADRESATA PRESEDINTELUI CAMEREI DEPUTATILOR

“SCRISOARE MANIFEST

Catre,

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie si justitiabil, mediatorul îndeplineşte un rol eminent.

Misiunea sa nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii.

Într-un Stat de drept, mediatorul este indispensabil justiţiei şi justiţiabililor şi are sarcina de a apăra drepturile şi libertăţile acestora si de a contribui in mod impartial la rezolvarea pe cale pasnic-amiabila a litigiului sau conflictului dintre parti.

Misiunea lui, îi impune îndatoriri şi obligaţii multiple, faţă de partile aflate in conflict si celelalte autoritati ale statului in fata carora mediatorul prin abilitatile personale si tehnici dezvoltate de mediere reuseste sa stinga in totalitate sau sa aplaneze partial litigiul ori conflictul aflat in stare incipienta ori avansata.

O profesie liberală şi independentă, supusă respectării normelor pe care ea şi le-a impus, este un mijloc esenţial de apărare a drepturilor omului în faţa Statului şi a altor puteri.

Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a oricărei societăţi omeneşti.

Nerespectarea acestor norme de către mediatori va duce, în ultimă instanţă la o sancţiune disciplinară.

Fiecare profesie are normele sale specifice, care derivă din propriile sale tradiţii.

Ele sunt adaptate organizării domeniului de activitate al profesiei în toate tarile spatiului Comunitar European, precum şi procedurilor juridice, procedurilor administrative şi legislaţiei naţionale.

Nu este nici posibil şi nici nu este de dorit ca acestea să fie dezrădăcinate sau să se încerce generalizarea unor norme care nu sunt susceptibile de a fi generalizate.

Normele specifice fiecărei profesii se referă totuşi la aceleaşi valori şi relevă, de cele mai multe ori, o bază comună.

Funcţionarea progresivă a Uniunii Europene şi a Spaţiului economic european şi intensificarea activităţii mediatorului dincolo de frontiere, în interiorul Spaţiului economic european au făcut necesară, pentru binele public, definirea unor norme uniforme, aplicabile oricărui mediator din Spaţiul economic european, pentru activitatea desfăşurată dincolo de frontiere, indiferent care ar fi organismul din care face parte respectivul mediator.

Scopul definirii unor astfel de norme este îndeosebi acela de a atenua dificultăţile care derivă din aplicarea unei duble deontologii.

Organizaţiile reprezentative ale profesiei de mediator din Romania doresc ca normele generale să fie recunoscute, din acest moment, ca fiind expresia convingerii împărtăşite de toate asociatiile profesionale ale mediatorilor din Uniunea Europeană şi din Spaţiul economic european,să fie făcute aplicabile, în funcţie de procedurile naţionale şi/sau ale Spaţiului comunitar european cu privire la activitatea de dincolo de frontiere a mediatorului din Uniunea Europeană şi din Spaţiul economic european, să fie luate în considerare la efectuarea oricărei revizuiri a normelor interne, în vederea armonizării progresive a acestora din urmă.

Mediatorii din Romania doresc, printre altele, ca, în măsura posibilului, normele interne să fie interpretate şi aplicate într-o manieră conformă acelora din legislatiile tarilor europene

Incercării de a realiza o modificare grosolana si discriminatorie a normelor legislative aplicabile într-un cadru unic, naţional, normele aflate in dezbatere si introducerii acestora in legea medierii fara niciun temei pur justificativ si haotic, aplicate activităţii desfăşurate de catre mediatorul autorizat,fac din institutia medierii una haotica care contravin normelor aplicate dincolo de frontiere, în interiorul Uniunii Europene şi în Spaţiul economic european.

Multitudinea îndatoririlor care îi revin mediatorului impune din partea acestuia o independenţă absolută, liberă de orice presiune, îndeosebi de cea derivată din propriile sale interese sau datorată influenţelor din afară.

Această independenţă este, de asemenea, necesară atât pentru încrederea în justiţie, cât şi pentru încrederea în imparţialitatea mediatorului.

Prin urmare, mediatorul trebuie să evite orice prejudiciere a independenţei sale şi să vegheze la a nu neglija etica sa profesională din dorinţa de a fi pe plac clienţilor săi sau terţilor.

Această independenţă este necesară atât în activitatea juridică, cât şi în alte probleme de natură juridică, iar consultanta acordată de mediator clientului său nu are nici o valoare reală atunci când ea a fost făcută doar de complezenţă sau din interes personal ori sub efectul unei presiuni din afară.

Nu pot exista relaţii bazate pe încredere, atunci când cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului sunt puse sub semnul îndoielii.

Pentru mediator, aceste virtuţi tradiţionale sunt obligaţii profesionale.

Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor clientului său şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială.

Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista.

Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului.

Obligaţia mediatorului cu privire la secretul profesional serveşte atât intereselor administraţiei judiciare, cât şi intereselor clientului.

În consecinţă, ea trebuie să beneficieze de o protecţie din partea Statului.

Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale.

Această obligaţie nu este limitată în timp.

Mediatorul impune angajaţilor săi şi oricărei persoane care colaborează cu el în activitatea sa profesională să respecte secretul profesional.

Pentru a-i permite categoriilor propuse (notar,magistrati,avocati,CJ)de a deveni mediatori pe criterii de vechime si dintr-un anumit domeniu să-şi exercite funcţiile cu independenţa necesară şi de o manieră corespunzătoare îndatoririi sale de a participa la administrarea justitiei, exercitarea acestei profesii sau a anumitor funcţii este incompatibilă cu profesia de mediator.

Avocatul care asigură reprezentarea sau apărarea unui client în faţa justiţiei sau în faţa autorităţilor publice nu putea respecta normele de impartialitate aplicabile mediatorilor

Mediatorul,devenit din categoria celor propusi, care doreşte să se angajeze în mod direct într-o activitate comercială sau într-o altă activitate diferită de profesia sa de avocat,magistrat,notar etc, este obligat să respecte normele de impartialitate ori incompatibilitate.

Sub rezerva normelor legale şi deontologice, mediatorul are obligaţia de a apăra întotdeauna cât mai bine interesele clientului său, chiar în raport de propriile sale interese, interesele vreunui confrate sau cele ale profesiei în general.

În măsura în care legislaţia autorizează acest lucru persoanelor care indeplinesc conditii diferite pentru furnizarea serviciului de mediere, interesul este de a asigura aceeasi calitate a serviciului de mediere,prin asigurarea aceluiasi nivel de competenta profesionala si verificata prin aceleasi instrumente,in primul rand.

Iar in al doilea rand,profesia de mediator este profesie liberala neasimilata profesiilor juridice iar conditiile de vechime intr-o profesie juridica nu pot constitui motiv pentru autorizarea acestor categorii propuse fara un curs de formare si perfectionare urmat de un examen.

Daca aceste categorii vor fi acceptate de catre legiuitor fara nici o ratiune s-ar incalca grav principiul nediscriminarii.

Profesia de mediator nu presupune ca aceasta poate fi infaptuita decat de persoane cu studii juridice,ci de persoane cu studii superioare din diferite domenii de activitate,persoane care in mod real vor fi discriminate prin introducerea in legea care guverneaza profesia de mediator a acestor conditii aplicabile decat anumitor categorii de intelectuali.

Prin favorizarea discriminatorie,in raport cu celelalte categorii de intelectuali ,aceste categorii profesionale

favorizate,calitatea de mediator devine o competenta a acestora si nu mai reprezinta o profesie distincta.

Mediator Tatu Tudor