SCOPUL SI OBIECTIVELE OFICIULUI NATIONAL DE MEDIERE

SCOPUL SI OBIECTIVELE OFICIULUI NATIONAL DE MEDIERE

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale ( ONM ) s-a constituit la data de 02.03.2010, cu Acordul Secretariatului General al Guvernului Romaniei nr.20 / 8817/ D.N.A./ 17.06.2010 si Avizul Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenestinr.86633 / 25.06.22010,sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala si apolitica, independenta, in temeiul dreptului de libera asociere prevazut de art. 9 si 37 din Constitutia Romaniei si in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile ulterioare, a Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice si art. 24 din L 192/2006 privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator, modificata si completata prin L 370/2009.

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale detine Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, nr 247/PJ/2010 din 14.07.2010 emisa de catre Judecatoria sectorului 2 Bucuresti si Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr. 91/2010, avand C.I.F. nr.27272058.

Scopul ONM, il constituie promovarea si dezvoltarea medierii ca solutie alternativa de solutionare a confictelor, apararea drepturilor si promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, stiintifice si culturale ale mediatorilor autorizati din Romania, potrivit legislatiei privind medierea, statutului si directivelor europene privind activitatea de mediere.

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale are elemente de identificare proprii: stampila, cod de inregistrare fiscala, cont bancar, sigla si carnete de membru, in forma stabilita de consiliul director.

Oficiul este constituit pe principiile democratice: liberul consimtamant si vointa de asociere a tuturor membrilor sai in vederea realizarii scopurilor propuse, egalitatea in drepturi, reprezentativitatea, eligibilitatea conducerii prin vot secret din randul membrilor sai, legalitatea, adoptarea hotararilor cu vot majoritar, solidaritatea, mutualitatea, libertatea de asociere si afiliere la alte asociatii sau organizatii profesionale, minoritatea se supune majoritatii, hotararile adoptate de organele alese sunt obligatorii pentru toti membrii uniunii, promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept.

Sediul ONM este n municipiul Bucuresti.

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale, conform Statutului aprobat prin Hotarare judecatoreasca si a Organigramei aprobate de catre Consiliul Director, va deschide Oficii Judetene de Medierea Litigiilor Penale, Civile si Comerciale la nivelul tuturor judetelor tarii si municipiului Bucuresti, conduse de cate un Director numit de catre Consiliul Director, iar in cadrul ONM functioneaza deja, cu sediul in Bucuresti, Centrul European Pentru Medierea Litigiilor Transfrontaliere ( CEMLT ), infiintat prin Hotararea nr.3 din 24.08.2010 a C.D. care are drept scop, promovarea si medierea litigiilor transfrontaliere in materie civila si comerciala.

CEMLTeste condus de catre un Director numit de catre CD, ajutat de catre un secretar, iar in cadrul acestuia isi desfasoara activitatea 5 (cinci)mediatori autorizati specializati in medierea litigiilor transfrontaliere, civile si comerciale precum si doi translatori.

ONM in cadrul parteneriatelor ce le va incheia cu organizatii similare din UE si alte tari, are in proiect deschiderea de filiale la nivelul unor tari, membre UE.

Obiectivele principale ale Oficiului National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale sunt: sustinerea, protejarea si promovarea intereselor mediatorilor autorizati din Romania si Uniunea Europeana, dezvoltarea si imbunatatirea practicilor si procedurilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa de solutionare a conflictelor la justitia traditionala, in mod special in domeniul penal, civil si comercial, activitati de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedura recomandata de catre Uniunea Europeana si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si unitati administrative, unor categorii sociale si profesii, perfectionarea pregatirii continue a mediatorilor, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si imbunatatire a cadrului legal existent.

Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse, ONM va folosi orice forme de promovare si dezvoltare a medierii, intre care: organizarea si participarea la cursuri pe subiecte de interes, seminarii, conferinte, simpozioane pentru promovarea medierii, publicarea de materiale specifice in presa scrisa, forumuri, bloguri si site-uri, participarea in cadrul unor emisiuni radio-TV, mediatizarea activitatilor, publicitate, informare prin afisare, materiale promotionale, colaborari cu institutii bancare, financiare si agentii economici, Consiliul de mediere, alte institutii, organizatii, administratia public, persoane fizice si persoane juridice, cresterea prestigiului profesional, asistenta mutuala a membrilor, potrivit legislatiei n vigoare, statutului si strategiilor ONM.

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale nu se va angaja in nici o actiune care contravine principiilor sale, statutului, ordinii publice si legislatiei n domeniu, care interfereaza activitatile unor organizatii politice sau institutii publice, care afecteaza prestigiul si unitatea mediatorilor si ale profesiei.

Apartenenta membrilor la ONM se asigura sub rezerva dovedirii calitatii serviciilor prestate, profesionalismului, integritatii morale, transparentei, bunei colaborari mediator-client, nediscriminarii, eficacitatii si eficientei, respectarii principiilor medierii: neutralitate, impartialitate, confidentialitate.

Caracterul de utilitate publica al institutiei medierii si implicit al organizatiilor profesionale si formelor de exercitare a profesiei este definit n art. 4 al Legii nr.192/2006, iar conducereaONMva intreprinde masurile necesare pentru recunoasterea acestui lucru, cu consecintele sale juridice.

Conform statutului, aprobat prin Hotarare judecatoreasca, membrii ONM, sunt mediatorii autorizati de catre Consiliul de mediere, avand exclusivitatea medieri litigiilor penale , civile si comerciale, precum si controlul activitatii de mediere pe aceste trei domenii.

ONM este independent in relatia cu, Consiliul de mediere si cu institutiile statului

OMN nu constituie,, o alta asociatie a mediatorilor” , ci un corp al mediatorilor profesionisti, specializati in Drept Penal, Civil si Comercial, nefiind infiintata in scopuri electorale..

Oficiul National de Mediere Litigii Penale, Civile si Comerciale este a treia asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe trei domenii de activitate, penal, civil si comercial, urmand Uniunii Mediatorilor Bancari si Asociatiei Romane de Mediere Familiala, respectand prevederile L 192/2006 si Directivei 52 a UE…….

– BUCURESTI – Bd-ul Chisinau nr.8 bl. M2,sc.C,parter, ap. 81 sector 2

– tel / fax: (+4) 021-6281218

– mobil: (+4) 0744750036 / (+4) 0725670160 / (+4) 0745515542
office@oficiulnationaldemediere.ro
http://www.oficiulnationaldemediere.ro