SCOPUL SI OBIECTIVELE CENTRELOR DE MEDIERE

Tudor Tatu

Centrele de Mediere sunt organizatii neguvernamentale, apolitice fara scop patrimonial
Acestea au personalitate juridica si sunt constituite conform legii in vederea realizarii unor activitati de interes general precum si in interesul personal nepatrimonial al propriilor membrii.

Isi au sediul in general,in orasul resedinta de judet

Scopul Centrelor de Mediere il constitue promovarea si asigurarea unui standard de inalta calitate a medierii in Romania, promovarea si reprezentarea intereselor profesionale ale mediatorilor precum si protejarea statutului profesional al acestora.

Centrele de Mediere au urmatoarele obiective generale:

a).Definirea, promovarea si aplicarea unor standarde de înalta calitate în domeniul medierii in Romania

b).Promovarea si protejarea drepturilor si intereselor nepatrimoniale ale mediatorilor

c).Crearea si promovarea unui cod deontologic al profesiei de mediator

d).Asigurarea formarii continue a mediatorilor prin programe de formare profesionala, schimb de experienta, ateliere

e).Imbunatatirea legislatiei privind organizarea si desfasurarea serviciului de mediere in Romania si a activitatii mediatorilor

f) Monitorizarea institutiilor si autoritatilor publice precum si a organizatiilor private cu activitate in domeniul medierii in scopul imbunatatirii aplicarii medierii in Romania

In realizarea obiectivelor prevazute mai sus Centrele de Mediere desfasoara urmatoarele activitati:
– Realizarea unor studii, proiecte, strategii si materiale informative privind serviciul de mediere si profesia de mediator

РOrganizarea de forumuri, ateliere, mese rotunde, seminarii, conferinte si orice alte forme de dezbatere viz̢nd informarea, formarea si dezvoltarea profesiei de mediator

РAsigurarea accesului consumatorilor serviciului de mediere la standardele de calitate si deontologie ̨n domeniu

– Afilierea la federatii si asociatii internationale, realizarea de contacte cu mediatori si organizatii similare din tara si strainatate

РSustinerea intereselor consumatorilor serviciului de mediere si ale mediatorilor ̨n vederea ridicarii nivelului calitativ al serviciului de mediere.

– Realizarea unor baze de date accesibile consumatorilor serviiciului de mediere si mediatorilor

– Incheierea de parteneriate si cooperari cu autoritatile publice centrale si locale, cu alte organizatii si cu publicul larg

Activitatile asociatiei pot fi realizate in colaborare cu organizatii, institutii, autoritati nationale si internationale precum si cu orice alte persone fizice sau juridice care pot sprijini promovarea si aplicarea medierii si a profesiei de mediator.

Centrele de Mediere nu asigura servicii de medierea conflictelor insa cetatenii se pot informa in cadrul lor cu privire la :
-ce conflicte pot fi mediate,
-ce avantaje ofera medierea,
-cum se desfasoara un proces de mediere,
-costul unui proces de mediere,
-unde poate fi gasit un mediator,
-despre Consiliul de mediere si datele de contact ale acestuia,
-datele de contact ale oricarui mediator solicitat,
-despre formele de exercitare a profesiei
-oricare alta problema legata de mediere etc.

Mediator

Tatu Tudor