S-a înființat Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor

COMUNICAT DE PRESÄ‚

TimiÅŸoara, 15.07.2014
La propunerea şi iniţiativa unui grup de tineri cu experienţă şi expertiză în domeniul tineretului s-a înfiinţat, în Timişoara, Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor, organizaţie ce susţine dezvoltarea continuă, personală, profesională şi academică a tinerilor din România.
Înfiinţarea acestei organizaţii intervine în contextul în care societatea actuală nu acordă suficientă atenţie şi importantă dezvoltării tinerilor. Tinerii alcătuiesc pentru orice societate resursa umane esenţiala pentru dezvoltarea socială şi reprezintă, totodată, motorul schimbării sociale, evoluţia lor socială reflectându-se în special în derularea activităţilor economice şi în inovaţiile tehnologice. Aspiraţiile, idealurile şi concepţiile lor cuprind şi sintetizează ideile care generează numeroase iniţiative sociale, cunoaşterea acestora permiţând evaluarea tendinţelor de dezvoltare a societăţii în care trăiesc.
Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor îşi propune să desfăşoare programe şi activităţi specifice de dezvoltare a tinerilor în funcție de nevoile acestora, implicarea în politicile locale şi naţionale în domeniul tineretului precum și desfăşurarea de proiecte de mobilitate internațională pentru tineri.
Componența echipei de conducere a IRDT este următoarea: Robert CIOCOTOIU – Președinte, Bianca ZĂRNOIANU – Vicepreședinte, Andreea CIOCOTOIU – Secretar General.