S-a finalizat cu succes primul an de implementare a proiectului „Consiliere ÅŸi dezvoltare profesională continuă – sistem transparent de pregătire pentru reuÅŸita în cariera didactică”

Casa Corpului Didactic Cluj ÅŸi SIVECO Romania S.A. derulează în perioada septembrie 2010 – mai 2013 proiectul POSDRU/87/1.3./S/56116 „Consiliere ÅŸi dezvoltare profesională continuă – sistem transparent de pregătire pentru reuÅŸita în cariera didactică”, având ca obiectiv general dezvoltarea competenÅ£elor a 800 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeÅ£ele Cluj, MureÅŸ, BistriÅ£a-Năsăud ÅŸi Sibiu printr-un program modern de formare continuă în sprijinul dezvoltării carierei didactice.

Scopul programului este formarea competenţelor în domeniile psiho-pedagogiei, al comunicării profesionale şi al utilizării resurselor digitale în pregătirea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru reuşita în cariera didactică, în vederea abordării cu succes a concursurilor de titularizare, a examenelor de definitivare în învăţământ şi de obţinere a gradelor didactice.

Programul de formare continuă ,,Consiliere şi dezvoltare profesională” a fost acreditat cu 89 de ore şi 25 de credite transferabile. Programul constă în desfăşurarea a 72 de ore de întâlniri faţă în faţă, 15 ore de tutoriate la distanţă pe portalul proiectului – www.cdp-fse.ro şi 2 ore de evaluare finală.

Pentru a susţine sesiunile de formare au fost selectaţi 28 de formatori care au fost instruiţi în curriculumul programului, iar cei care nu deţineau certificate de formator au urmat un program de formare a formatorilor.

Prima sesiunea a programului de formare s-a desfăşurat în perioada mai – august 2011. La această sesiune au participat 160 de cadre didactice, procentul de promovabilitate la evaluarea finală fiind de 97,46%. Fiecare participant a primit un manual şi un CD cu resurse curriculare, iar cele 16 locaţii în care s-a desfăşurat formarea au fost echipate cu logistica necesară bunei desfăşurări a activităţilor – un laptop, o multifuncţională şi un videoproiector.

Pe parcursul primei sesiuni, participanţii au elaborat portofolii, însumând 945 de documente organizate tematic, care au fost publicate pe portalul proiectului şi care pot fi consultate de cursanţii din toate cele patru judeţe, creându-se astfel un cadru pentru procesul de învăţare şi pentru schimbul de opinii. La rândul lor, formatorii au publicat pe portal articole tematice pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice interesate, în vederea proiectării şi organizării activităţilor didactice, precum şi a pregătirii pentru concursurile de suplinire şi titularizare în învăţământ şi pentru examenele de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice.

Competenţele dobândite prin participarea la programul de formare au contribuit la succesul obţinut de 48 de cadre didactice care au susţinut, în perioada derulării sesiunii 1, concursuri de suplinire şi titularizare, şi examene pentru obţinerea definitivării şi a gradelor didactice.

Proiectul POSDRU/87/1.3./S/56116 „Consiliere ÅŸi dezvoltare profesională continuă – sistem transparent de pregătire pentru reuÅŸita în cariera didactică” aflat în cea de-a 15-a lună de implementare este cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007-2013.

Persoană de contact: Mariana Buruiană – expert comunicare, Casa Corpului Didactic Cluj, tel. 0748/111.719, email: mariana.buruiana@gmail.com.