ROMANIA ARE UN CONSILIU DE MEDIERE PENAL

EI SUNT MEMBRII ILEGALI AI CONSILIULUI DE MEDIERE CARE SFIDEAZA LEGILE TARII SI DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE

copnsiliu.jpg

 

In M. Of. Partea I nr. 485 din 8 iulie 2011  a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale  nr. 447 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Solutia instantei: exceptia de neconstitutionalitate a art.III, teza I din Legea nr.370/2009 a fost respinsa prin Decizia Curtii Constitutionale nr.447/07.04.2011, Curtea statuand ca prevederile din textul atacat nu contravin Constitutiei Romaniei.

In drept, potrivit dispozitiilor Art. III. — In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere. Orice mediator autorizat care se regaseste pe Tabloul mediatorilor va putea candida, cu respectarea dispozitiilor art. 17 alin. (6) din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate si publicarea acesteia in MO are ca efect tragerea la raspundere penala a membrilor Consiliului de mediere care, in loc sa puna in aplicare prevederile acestui articol prin  organizarea de alegeri la Consiliul de Mediere din Romania, acestia prin rea credinta, diverse mijloace dolosive si frauduloase au sfidat legea in complicitate cu Centrul pentru Solutionarea Disputelor prin Mediere Cluj prin Vicepresedinta centrului Fiscuci Irina, membra de altfel si in Consiliul de mediere!

Curtea Constitutionala

Decizia 447 din 7 aprilie 2011 (Decizia 447/2011)

referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Publicat in Monitorul Oficial 485 din 8 iulie 2011 (M. Of. 485/2011)

Augustin Zegrean – presedinte
Aspazia Cojocaru – judecator
Acsinte Gaspar – judecator
Petre Lazaroiu – judecator
Mircea Stefan Minea – judecator
Ion Predescu – judecator
Puskas Valentin Zoltan – judecator
Tudorel Toader – judecator
Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, exceptie ridicata de Consiliul de mediere in Dosarul nr. 11.934/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.   Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 22 martie 2011, in prezenta consilierului juridic Nicoleta Parvan pentru Consiliul de mediere si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, in temeiul art. 57 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amanat pronuntarea pentru data de 7 aprilie 2011.

C U R T E A,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 22 septembrie 2010, pronuntata in Dosarul nr. 11.934/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de reclamantul Consiliul de mediere, in contradictoriu cu parata Asociatia Centrul de Solutionare a Disputelor prin Mediere Cluj-Napoca si Guvernul Romaniei, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea cererii formulate de Consiliul de mediere, prin care acesta a solicitat instantei judecatoresti sa constate ca singurul organism cu competente legale sa stabileasca data alegerilor pentru un nou consiliu este insusi Consiliul de mediere in functie.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, prin faptul ca stabilirea termenului de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 370/2009 pentru alegerea unui nou consiliu de mediere contravine principiului autonomiei Consiliului de mediere si principiului neretroactivitatii legii si reprezinta o restrangere a dreptului la vot si a dreptului de a fi ales.
In acest sens arata ca prin art. I pct. 15 din Legea nr. 370/2009, care modifica Legea nr. 192/2006, se reglementeaza competenta Consiliului de mediere in organizarea alegerilor urmatorului consiliu de mediere. Astfel, potrivit art. 20 lit. m1) din aceasta lege, Consiliul de mediere organizeaza alegerea urmatorului consiliu de mediere in conditiile prevazute de lege, iar potrivit art. I pct. 8 si 10, alegerea membrilor consiliului se face in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.
Dispozitiile de lege criticate incalca autonomia Consiliului de mediere, care, potrivit legii, poarta intreaga responsabilitate pentru reglementarea si administrarea sistemului profesional si a serviciului de mediere in Romania si implicit pentru organizarea alegerilor noului consiliu de mediere. Astfel, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, Consiliul de mediere este organism autonom cu personalitate juridica, de interes public. Potrivit acestui statut, Consiliul de mediere se organizeaza si isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca actiunile sale sa fie supuse controlului autoritatii unui alt organism. Totodata, dispozitiile legii stabilesc competenta unica a Consiliului de mediere in organizarea alegerilor, respectiv stabilirea procedurii de desfasurare a alegerilor si a conditiilor de candidatura, conform art. 20 lit. m1), art. 17 alin. (3) si art. I pct. 10 din lege.
Consiliul de mediere este singurul organism care poate decide termenul la care pot avea loc alegeri pentru un nou consiliu, avand in vedere urmatoarele obligatii legale ce ii revin in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 370/2009: obligatia de a modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, obligatia asigurarii transparentei, obligatia de a consulta corpul profesoral al mediatorilor cu privire la reglementarile profesiei si obligatia de a asigura desfasurarea unui proces electiv corect, participativ si in acord cu noile modificari impuse de Legea nr. 370/2009.

La data de 23 mai 2009, Consiliul de mediere a organizat alegeri, conform dispozitiilor Legii nr. 192/2006. Rezultatele acestor alegeri nu au fost contestate pe calea contenciosului administrativ in termen legal de catre nicio persoana interesata.
In urma votului au fost alesi membrii noului consiliu de mediere, care, potrivit art.17 alin. (4) din Legea nr. 192/2006 (in vigoare la acea data), au fost validati prin Ordinul nr. 2.772 din 13 octombrie 2009 de catre ministrul justitiei pentru un mandat de 2 ani.
Prin dispozitiile art. III teza intai din Legea nr. 370/2009, legiuitorul intervine la numai doua luni de la validarea Consiliului de mediere si lipseste de efect votul dat de mediatori in 23 mai 2009, precum si validarea acestui vot de catre ministrul justitiei. Obligarea prin dispozitiile de lege criticate la noi alegeri la numai 3 luni de la data numirii noului consiliu de mediere de catre ministrul justitiei restrange efectele exercitarii dreptului la vot exprimat de mediator, precum si pe cele ale exercitarii dreptului de a fi ales si contravine astfel dispozitiilor art. 53 din Constitutie.
Din motivatia legiuitorului rezulta ca singura ratiune a introducerii art. III in Legea nr. 370/2009 a fost aceea ca, prin organizarea si desfasurarea de noi alegeri in 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii, se va asigura o mai mare reprezentativitate in Consiliul de mediere a corpului profesional al mediatorilor, care, potrivit art. 24 din Legea nr. 192/2006, astfel cum a fost modificat, trebuie sa fie organizat de catre Consiliul de mediere in asociatii.
Totodata, chiar motivatia invocata de legiuitor consta in obiective care necesita timp si care nu pot fi implementate intr-o luna. Acest termen nerealist nu a fost coroborat nici cu celelalte obligatii stabilite prin acelasi cadru legal in sarcina Consiliului de mediere, respectiv modificarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia, in acord cu Legea nr. 370/2009.

Ca urmare a validarii din 13 octombrie 2009, membrii noului consiliu de mediere au mandat de 2 ani, respectiv pana in octombrie 2011. Astfel, dispozitiile de lege criticate, care obliga la organizarea de noi alegeri la numai 3 luni de la data inceperii mandatului de 2 ani, incalca dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie.
Totodata, organizarea unor alegeri in cadrul consiliului, fara a acorda mediatorilor timpul necesar sa se organizeze in asociatii profesionale, incalca si dreptul de asociere al acestora, prevazut de art. 40 din Constitutie.
Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia asupra temeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Avocatul Poporului considera ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu contravin principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat si nu au caracter retroactiv, ci dispun numai pentru viitor, urmand a-si gasi aplicare de la data intrarii in vigoare a actului normativ mentionat.
Cu privire la celelalte critici de neconstitutionalitate, apreciaza ca normele de lege criticate nu restrang exercitiul dreptului de vot si nici al dreptului de a fi ales, ci reprezinta norme ce asigura cadrul legal pentru alegerea Consiliului de mediere pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2006, in conformitate cu evolutia din ultimii ani a profesiei de mediator si activitatea mediatorilor autorizati. In conceptia legiuitorului, medierea reprezinta un serviciu public care este organizat si functioneaza pe baza unei legi speciale, iar profesia de mediator poate fi exercitata de un corp profesional selectat si functionand dupa reguli stabilite de lege pentru protejarea interesului public pe care aceasta activitate il implica, iar desfasurarea activitatii de mediere se realizeaza cu respectarea unor cerinte specifice in domeniu.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

C U R T E A,

examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009, cu urmatorul cuprins:
“In termen de o luna de la intrarea in vigoare a prezentei legi vor avea loc alegeri pentru Consiliul de mediere.”
Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 36 privind dreptul de vot, ale art. 37 privind dreptul de a fi ales si ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:
In vederea organizarii activitatii de mediere – ca modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor – in temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, s-a infiintat Consiliul de mediere, ca organism autonom cu personalitate juridica, de interes public. Potrivit art. 17 alin. (3) din aceeasi lege, “Consiliul de mediere este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de catre mediatorii autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere”, iar, potrivit alin. (4) din acelasi articol, “Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durata de 2 ani. Mandatul oricaruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durata o singura data”.

Aceste dispozitii de lege au fost modificate prin Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009, si, in prezent, art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006 are urmatorul continut:
“Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari si 3 membri supleanti, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de mediatori autorizati, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere”, iar art. 17 alin. (4) prevede ca “Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 2 ani”.
Alin. (6) si (7) ale art. 17 din Legea nr. 192/2006, modificate prin Legea nr. 370/2009, prevad ca pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, iar acest consiliu isi exercita mandatul pana la preluarea mandatului de catre noul consiliu de mediere. S-a prevazut, totodata, organizarea de noi alegeri pentru urmatorul consiliu de mediere, in conditiile prevazute de lege.
Curtea constata ca toate aceste modificari si completari aduse prin Legea nr. 370/2009 reglementarilor privind structura Consiliului de mediere, care, alaturi de cei 9 membri titulari, include si 3 membri supleanti, precum si cele referitoare la mandatul membrilor Consiliului de mediere si la modul de organizare a activitatii Consiliului de mediere au determinat, in mod firesc, introducerea dispozitiei legale criticate in Legea nr. 370/2009, si anume aceea ca in termen de o luna de la intrarea in vigoare a legii modificatoare sa se organizeze alegeri pentru Consiliul de mediere.
Astfel cum rezulta din expunerea de motive, Legea nr. 370/2009 a fost adoptata in vederea armonizarii cadrului normativ din domeniu cu Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala, modificarile esentiale referindu-se atat la domeniul de aplicare a medierii si a procedurii acesteia, cat si la modul de organizare a activitatii Consiliului de mediere si a profesiei de mediator, prin cresterea numarului de membri de la 9, sub incidenta Legii nr. 192/2006, la 12 membri (dintre care 9 titulari si 3 supleanti), dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 370/2009.

Or, in aceste conditii, Curtea observa ca era absolut necesara si fireasca introducerea unei prevederi de lege referitoare la organizarea unor noi alegeri, intrucat s-a modificat insasi structura Consiliului de mediere, fara ca prin aceasta sa se incalce principiului neretroactivitatii legii prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie. Astfel, prevederile de lege criticate se aplica numai pentru viitor, de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, legiuitorul acordand un termen de o luna in care se vor organiza alegeri pentru Consiliul de mediere. Critica potrivit careia acest termen este unul “nerealist” nu poate fi primita, deoarece aceasta nu vizeaza neconstitutionalitatea prevederilor de lege criticate, ci o problema de legiferare.
Referitor la invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (4) privind statul de drept si principiul separatiei puterilor in stat, Curtea constata ca acestea nu au relevanta in cauza de fata, deoarece Consiliul de mediere nu face parte din niciuna dintre cele 3 puteri ale statului, si anume executiva, legislativa si judecatoreasca.
Cat priveste critica de neconstitutionalitate raportata la dispozitiile constitutionale ale art. 36 privind dreptul de vot si ale art. 37 privind dreptul de a fi ales, Curtea constata ca nici aceasta nu poate fi primita, deoarece ipoteza normelor constitutionale invocate este aceea a desemnarii autoritatilor publice reprezentative in stat, iar nu a desemnarii membrilor unui organism autonom infiintat in vederea organizarii activitatii de mediere si format din mediatori, astfel cum este Consiliul de mediere.
In final, Curtea nu poate retine nici pretinsa incalcare a prevederilor art. 53 din Constitutie, deoarece astfel cum s-a aratat mai sus, nu s-a constatat restrangerea exercitiului vreunui drept sau al vreunei libertati fundamentale si, prin urmare, norma constitutionala invocata nu are aplicabilitate in cauza de fata.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

In numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. III teza intai din Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, exceptie ridicata de Consiliul de mediere in Dosarul nr. 11.934/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 7 aprilie 2011.