REZULTATE INTERMEDIARE IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/90/2.1/S/60390: „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”

EUROTRAINING SOLUTION SRL cu sediul in Calea Plevnei, nr.139, Corp B, Parter, Camera 17, sector 6, Bucuresti in parteneriat cu SC Asti Automation SRL, SC Excelent SRL, SC Romimpianti Trading SRL, Teset Austria GmbH, Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu – Ploiesti, Colegiul Tehnic Elie Radu, Grupul Scolar Industrial 1 Mai – Ploiesti, Grupul Scolar de Transporturi Ploiesti, Grupul Scolar Tehnologic Ion Mincu, Grupul Scolar Industrial Minier Rovinari, Colegiul National Cantemir Voda, Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii Gheorghe Airinei, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Enterprise Business Systems SRL
anunta rezultatele intermediare pana la data de 15.04.2011 din cadrul proiectul multi-regional, „STAGII DE PRACTICA SI CONSILIERE VOCATIONALA PENTRU ELEVI, IN VEDEREA FACILITARII INTEGRARII LOR ULTERIOARE PE PIATA MUNCII”, co-finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 incheiat intre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” si Eurotraining Solution SRL, in calitate de Beneficiar/ Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic –Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in calitate de ordonator de credite.
1.Regiunea Bucuresti – Ilfov
Stagii de practica finalizate: 10 ; Numar de elevi participanti:258
Participanti sedinte de consiliere vocationala: 103
2.Regiunea Sud-Muntenia
Stagii de practica finalizate: 8 ; Numar de elevi participanti: 200
Participanti sedinte de consiliere vocationala: 107
3.Regiunea Sud-Vest Oltenia
Stagii de practica finalizate: 8 ; Numar de elevi participanti: 186

Contractul de finantare POSDRU/90/2.1/S/60390 este inclus pe Axa prioritara: 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de interventie: 2.1. „Tranzitia de la scoala la viata activa”.
Valoarea totala a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenta financiara nerambursabila este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR si 1287098,70-buget national ).
Proiectul se implementeaza in Bucuresti – Ilfov, Sud – Muntenia si Sud-Vest Oltenia pe o perioada de 30 de luni.
In perioada 26.04.2011 – 01.07.2011 se vor continua stagiile de practica prevazute conform programei care poate fi consultata pe site-ul proiectului : www.invataomeserie.ro
Proiectul ofera 4058 de locuri de practica, in baza unui parteneriat solid intre 10 unitati de invatamant si 5 angajatori si consiliere vocationala pentru 1000 de elevi, oferind acces la programe educationale tehnice desprinse din realitatea economica prin parcurgerea unor module de pregatire ce pun accent pe tehnologii moderne.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, Bucuresti
Tel: 021 313 01 64
Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Web-site:www.invataomeserie.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Radulici, Responsabil Informare si Publicitate
Autoritatea contractanta: AM POSDRU – Str.Scarlatescu,nr.17-19,sector 1, Bucuresti
OIPOSDRU_CNDIPT: Str.Spiru Haret, nr.10-12, Sector 1, Bucuresti