Recrutarea cu succes a grupului ţintă în cadrul proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”


Investeste in oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major deintervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)”

Titlul proiectului: “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/83043

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Mai 2012

 

La sfârșitul lunii aprilie s-a încheiat activitatea de recrutare, înscriere şi selecţie a grupului ţintă participant la programele de formare continuă în vederea calificării/recalificării în cadrul proiectului “Competenţe crescute pentru angajaţii din turism din regiunea Sud Vest Oltenia”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este implementat de Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural în parteneriat cu S.C. Centrul de Pregătire „Turism, Hotel Restaurant – M. Bugan” S.R.L. din Bucureşti şi își propune creșterea gradului de conștientizare, a minimum 450 de persoane angajate în domeniul turismului, asupra nevoii continue de formare profesională și a beneficiilor calificării/recalificării sau evaluării și certificării profesionale în scopul obținerii unei calificări.

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare şi implicit reducerea şomajului din regiunea de Sud Vest Oltenia, a 175 de angajaţi din unităţile de turism din regiunea anterior menţionată, prin furnizarea de programe de calificare/recalificare, finalizate cu diplome CNFPA, pentru următoarele ocupaţii: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician hotelărie – recepţioner şi cameristă.

Pentru atingerea obiectivului propus, în cadrul activităţii de recrutare, înscriere şi selecţie a grupului ţintă au fost distribuite materiale publicitare şi de informare: broşuri, postere cu caracter general şi specific, mape, pixuri şi tricouri.

Activitatea de recrutare, înscriere şi selecţie a grupului ţintă s-a finalizat cu:

selectarea celor 100 de persoane angajate în domeniul turismului care vor fi calificate/recalificate în meseriile mai sus menţionate şi vor beneficia de certificate eliberate de CNFPA.

selectarea celor 75 de persoane angajate în domeniul turismului, care vor fi evaluate şi certificate în meseriile: administrator pensiune turistică, ospătar (chelner), tehnician hotelărie –recepţioner şi cameristă, cărora li se vor evalua competenţele obţinute pe alte căi de cât formale.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Tel: 021.320.91.56

Fax: 021.320.91.55

E-mail: asturvalcea@gmail.com

Persoană de contact: Matache Paul-Romică

 

Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural

Înfiinţată în anul 2010, Asociaţia pentru Promovarea Turismului Rural este o organizaţie care sprijină şi promovează dezvoltarea socio-economică în general în domeniul turismului şi în particular a turismului rural.

Asociaţia promovează şi dezvoltă programe de formare profesională continuă, activităţi de formare, evaluare şi certificare de personal, oferă servicii de consultanţă, facilitează obţinerea de informaţii şi oferă servicii de consiliere şi orientare în carieră persoanelor interesate. De asemenea, asociaţia promovează creşterea nivelul de calificare al angajaţilor şi al gradului de ocupare a forţei de muncă.