Rețea de colaborare universitară online, în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei

Începând cu data de 1 octombrie 2010 Universitatea Tehnică de Construcții București, în parteneriat cu Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și SIVECO Romania, a demarat proiectul strategic cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, intitulat „Rețea de colaborare universitară online, în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei”, cod contract POSDRU/86/1.2/S/63140.
Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Calitate în învățământul superior”.
Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni, de la 01 octombrie 2010 până la 01 octombrie 2012.
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii ofertei educaţionale din domeniul geodeziei la nivelul regiunilor Bucureşti – Ilfov, Vest, Nord-Est, Centru prin corelarea programelor aferente specializării “Măsurători Terestre şi Cadastru” cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activităţile de predare învăţare.
În cadrul proiectului se urmărește implementarea unui sistem eLearning în vederea îmbunătățirii și diversificării ofertei educaționale în raport cu piața muncii. Grupul țintă este format de studenții înscriși la facultățile de profil din cadrul centrelor universitare. Informații suplimentare legate de activităţile proiectului vor fi postate pe pagina web a proiectului.

Persoana de contact
– Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Badea – Manager Proiect
Universitatea Tehnică de Construcții București
Facultatea de Geodezie
Bdul. Lacul Tei, nr 122 – 124, sector 2, București, România
Tel. + 40(21) 2421208, Fax +40(21) 2420781
– Conf. univ. dr. ing. Carmen Grecea – Coordonator Proiect TimiÈ™oara
Universitatea Politehnică Timișoara
Facultatea de Construcții
Str. Traian Lalescu, nr. 2A, Timișoara, România
Tel. +40(256) 403982/+40(256) 403978, Fax +40(256) 404010
– Prof. univ. dr. ing. ec. Maricel Palamariu – Coordonator proiect Alba Iulia
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Facultatea de Științe
Str. Nicolae Iorga, nr.11-13, Alba Iulia, România
Tel +40(258) 806263, Fax +40(258) 806329
– Conf. univ. dr. ing. Constantin Bofu – Coordonator proiect IaÈ™i
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului
Bdul. Dimitrie Mangeron, nr. 65, Iași, România
Tel./Fax +40(232) 270804/+40(232) 278683, int. 2151
– Mihaela Baciu – Coordonator Proiect SIVECO Romania,
Victoria Park
Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Corp C4, Sector 1, Bucureşti
Tel. +40(21) 3023300, Fax +40(21) 3023391