RAPORT REZULTATE CONFERINŢĂ DE PRESĂ LANSARE PROIECT „STAGII DE PRACTICĂ ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENRU ELEVI, ÎN VEDEREA FACILITĂRII INTEGRĂRII LOR ULTERIOARE PE PIAŢA MUNCII” POSDRU/90/2.1/S/60390

EUROTRAINING SOLUTION SRL cu sediul în Calea Plevnei, nr.139, Corp B, Parter, Camera 17, sector 6, BucureÅŸti în parteneriat cu SC Asti Automation SRL, SC Excelent SRL, SC Romimpianti Trading SRL, Teset Austria GmbH, Colegiul Tehnic Lazăr Edeleanu – PloieÅŸti, Colegiul Tehnic Elie Radu, Grupul Åžcolar Industrial 1 Mai – PloieÅŸti, Grupul Åžcolar de Transporturi PloieÅŸti, Grupul Åžcolar Tehnologic Ion Mincu, Grupul Åžcolar Industrial Minier Rovinari, Colegiul NaÅ£ional Cantemir Vodă, Colegiul Tehnic de PoÅŸtă ÅŸi TelecomunicaÅ£ii Gheorghe Airinei, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Liceul de Metrologie Traian Vuia, Enterprise Business Systems SRL a organizat Luni, 18 octombrie 2010, începând cu ora 9:30 în cadrul Palatului Camerei de ComerÅ£ ÅŸi Industrie a României evenimentul de lansare a proiectului „Stagii de practică ÅŸi consiliere vocaÅ£ională pentru elevi în vederea facilitării integrării lor ulterioare pe piaÅ£a muncii”, proiect co-finanÅ£at prin Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanÅ£are POSDRU/90/2.1/S/60390 încheiat între Eurotraining Solution SRL, în calitate de Beneficiar ÅŸi Autoritatea de Management pentru Programul OperaÅ£ional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” / Centrul NaÅ£ional de Dezvoltare a ÃŽnvăţământului Profesional ÅŸi Tehnic –Organism Intermediar pentru Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de ordonator de credite. Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieÅ£ii cu piaÅ£a muncii”, Domeniul major de intervenÅ£ie: 2.1. „TranziÅ£ia de la ÅŸcoală la viaÅ£a activă”. Valoarea totală a proiectului este de 11190138 RON,din care asistenÅ£a financiară nerambursabilă este de 10602131 RON ( 492838 – FEDR ÅŸi 1287098,70-buget naÅ£ional ).
La eveniment au luat parte şi au susţinut prezentări despre desfăşurarea proiectului toţi partenerii angajatori, cât şi partenerii din cadrul instituţiilor şcolare care au fost reprezentate atât de directorii generali, cât şi de cadrele didactice implicate în proiect. Pe lângă aceştia au mai participat şi profesori din alte unităţi şcolare interesate de proeict, cât şi reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare din regiunile în care se desfăşoară proiectul. Menţionăm prezenţa doamnei Daniela Ciofu de la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic –Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Câteva din părerile participanţilor la această activitate desprinse din formularul de evaluare al conferinţei:
• Activităţile prevăzute în cadrul proiectului au fost considerate foarte benefice pentru elevi, vizându-se astfel pregătirea viitorului absolvent pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii şi ale viitorului angajator
• Atât beneficiile, conţinutul, organizarea şi documentele prezentate au fost considerate excelente
• Prezentările au fost construite în conformitate cu obiectivele proiectului
• Au fost apreciate foarte mult diversitatea, calitatea şi transparenţa informaţiilor oferite în cadrul evenimentului
• Importanţa deosebită a proiectului pentru integrarea învăţământului tehnic în contextul european prin accesul oferit elevilor la tehnologii educaţionale de vârf
• Oportunitatea creată de eveniment pentru cunoaşterea cât mai bună dintre parteneri astfel încât să-şi poată împărtăşi din experienţele acumulate şi să-şi poată clarifica unele probleme legate de implementarea proiectului

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
EUROTRAINING SOLUTION SRL
Adresa: Calea Plevnei 139, Corp B, Parter, Camera 17, BucureÅŸti
Tel: 021 313 01 64
Fax: 021 313 01 67
Email: luisa@e-trainings.ro
Persoana de contact: Maria Luisa Rădulici, Responsabil Informare şi Publicitate
Autoritatea contractantă: AMPOSDRU – Str.Scărlatescu,nr. 17-19,sector 1, Bucureşti