Publică cercetarea ta la Editura Lumen

IaÅŸi septembrie – Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen derulează prin Editura Lumen în perioada 20 septembrie – 1 noiembrie EdiÅ£ia a XII-a a Programului InternaÅ£ional de Promovare a Tinerilor Cercetători (PIPTC09). ÃŽn cadrul acestui program sunt aÅŸteptaÅ£i să participe tineri cercetători din Å£ară ÅŸi din străinătate preocupaÅ£i de cercetarea ÅŸtiinÅ£ifică în domeniile socio-umane.Lucrările se primesc în cadrul a trei secÅ£iuni: Lumen Trepte către Excelenţă, Lumen Microcercetători, Lumen Academic în domenii precum asistenÅ£a socială, sociologia, politologia, psihologia, filosofia, ÅŸtiinÅ£ele juridice, ÅŸtiinÅ£ele economice, lingvistica, literatura, istoria, marketing-ul ÅŸi comunicarea, studiile europene, jurnalismul, teologia etc. Lucrările vor fi publicate în volume individuale sau colective. Pentru informaÅ£ii suplimentare accesaÅ£i www.edituralumen.ro sau la adresa de mail edituralumen@gmail.com .