PROTOCOL INCHEIAT INTRE UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA SI ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR CONSUMATORILOR – IASI

La data de 25.03.2010, UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Chisinau nr. 8, bl. M2, sc.C, p, ap. 81, avand Certificatul de în scriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 117 din 02.12.2009 la Judecatoria S 2 Bucuresti, reprezentata prin dl.Tudor Tatu in calitate de Presedinte si ASOCIATIA PENTRU APARAREA DREPTURILOR SI INTERESELOR CONSUMATORILOR cu sediul in Iasi, str.Piata 14 dec.1989 nr.2B, avand Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr.12/A/07.01.2005, reprezentata prin dl.Ing.Vasile Cazan, in numele CONROM, in calitate de Presedinte, au incheiat un ,,Protocol de colaborare”, pe perioada nedeterminata.

Prin incheerea si semnarea protocolului, cele doua entitati de interes public isi recunosc in mod reciproc si neechivoc rolul important pe care il joaca in societate, prin promovarea unui sistem relational eficient si rezonabil intre furnizorii de bunuri si servicii si clientii acestora, prin apararea intereselor individuale, dar si de grup, respectiv prin prevenirea si medierea conflictelor intre furnizori si clienti, prin punerea la dispozitia cetatenilor a unor programe cu suport civic bazate pe solutii sociale moderne, transparente si europene, viabile din punct de vedere economic si juridic, accesibile din punct de vedere comunicational si legal, satisfacatoare pentru cele doua parti aflate in relatii litigioase.

Colaborarea intre cei doi parteneri semnatari ai protocolului, prin promovarea reciproca, sprinjinul in actiuni comune si dezvoltarea unor programe si activitati de informare cu implicatii puternice la nivel social, asigura stabilitatea, calitatea, acceptabilitatea relatiilor intre parti.

Obiectivele principale ale Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania sunt: sustinerea, protejarea si promovarea intereselor membrilor sai, mediatori autorizati din Romania si Uniunea Europeana, ca asociatie profesionala, dezvoltarea si imbunatatirea practicilor si procedurilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa de solutionare a conflictelor la justitia traditionala, in mod special in domeniul financiar-bancar, activitati de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedura recomandata de catre Uniunea Europeana si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si unitati administrative, unor categorii sociale si profesii, perfectionarea pregãtirii continue a mediatorilor membri ai uniuni in domeniul financiar-bancar si juridic, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si imbunatatire a cadrului legal existent.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca medierea este ideala in situatie de interdependenta, de dorinta de relatie continua cand se urmareste stabilirea unei relatii mai eficace si eficiente intre parti.

Medierea poate fi utilizata in fiecare moment al evolutiei unei dispute si permite totodata relansarea negocierilor directe intre parti.

Potrivit statutului, Asociatia Pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor, are ca principale obiective: apărarea, promovarea şi reprezentarea prin toate mijloacele legale a drepturilor şi intereselor consumatorilor în raporturile cu agenţii economici şi instituţiile statului, educare,consilierea şi informarea consumatorilor prin acţiuni proprii, publicaţii, studii de piaţă şi orice alte mijloace de informare în masă, analizarea şi rezolvarea sesizărilor formulate de consumatori, prin intermediul forţelor proprii ale asociaţiei sau prin organele abilitate ale statului, dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul protecţiei consumatorilor, colaborarea cu organizaţii profesionale şi cu instituţii abilitate guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, în vederea respectării intereselor consumatorilor, îmbunătăţirea cadrului legislativ general de protecţie a consumatorilor, prin solicitări adresate autorităţilor, prin participarea la elaborarea standardelor sau a specificaţiilor ce definesc bunurile de consum şi serviciile, desfăşurarea de activităţi publicistice şi editoriale, formare profesională a adulţilor în domeniul protecţiei consumatorilor, conştientizarea prin acţiuni proprii a agenţilor economici asupra drepturilor şi intereselor consumatorilor.

În cei 19 ani de activitate, APIDC – România, prin activităţile desfăşurate, a adus o contribuţie semnificativă la apărarea şi promovarea drepturilor consumatorilor, la îmbunătăţirea nivelului de informare şi educare a consumatorilor, precum şi la consolidarea mişcării consumatoriste din România.

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI

C.I.F 26318866.

Sediu: Bucuresti, sector 2, B-dul Chisnau nr. 8, bl. M2, sc.C, p, ap. 81,

Tel/Fax: 021-628 12 18

Mobil :0744750036 / 0745515542

E-mail: office@mediatorbancar.ro

Web: www.mediatorbancar.ro