PROTOCOL DE COLABORARE INCHEIAT INTRE UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA SI CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR ROMANIA

La data de 12.04.2010, UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI DIN ROMANIA(UMBR), cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Chisinau nr. 8, bl. M2, sc.C, p, ap. 81, avand Certificatul de în scriere în Registrul AsociaÅ£iilor ÅŸi FundaÅ£iilor nr. 117 din 02.12.2009 la Judecatoria S 2 Bucuresti, reprezentata prin dl.Tudor Tatu in calitate de Presedinte si CENTRUL EUROPEAN AL CONSUMATORILOR(ECC Romania) din cadrul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din Romania,cu Sediul in Bucuresti b-dul Nicolae Balcescu nr. 32 – 34 Sectorul 1, avand Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr.1380/A/1990, reprezentata prin dl.Costel Stanciu, in calitate de Presedinte, au incheiat un ,,Protocol de colaborare”.

Prin incheerea si semnarea protocolului, cele doua entitati de interes public isi recunosc in mod reciproc si neechivoc rolul important pe care il joaca in societate, prin promovarea unui sistem relational eficient si rezonabil intre furnizorii de bunuri si servicii si clientii acestora, prin apararea intereselor individuale, dar si de grup, respectiv prin prevenirea si medierea conflictelor intre furnizori si clienti, prin punerea la dispozitia cetatenilor a unor programe cu suport civic bazate pe solutii sociale moderne, transparente si europene, viabile din punct de vedere economic si juridic, accesibile din punct de vedere comunicational si legal, satisfacatoare pentru cele doua parti aflate in relatii litigioase.

Colaborarea intre cei doi parteneri semnatari ai protocolului, prin promovarea reciproca, sprinjinul in actiuni comune si dezvoltarea unor programe si activitati de informare cu implicatii puternice la nivel social, asigura stabilitatea, calitatea, acceptabilitatea relatiilor intre parti.

Obiectivele principale ale Uniunii Mediatorilor Bancari din Romania sunt: sustinerea, protejarea si promovarea intereselor membrilor sai, mediatori autorizati din Romania si Uniunea Europeana, ca asociatie profesionala, dezvoltarea si imbunatatirea practicilor si procedurilor de mediere pentru rezolvarea conflictelor ca alternativa de solutionare a conflictelor la justitia traditionala, in mod special in domeniul financiar-bancar, activitati de promovare publica a notiunilor de baza despre mediere si realizare a unei retele viabile si eficiente de diseminare a informatiilor legate de mediere, ca procedura recomandata de catre Uniunea Europeana si alte organisme internationale, la nivelul unor institutii si unitati administrative, unor categorii sociale si profesii, perfectionarea pregãtirii continue a mediatorilor membri ai uniuni in domeniul financiar-bancar si juridic, colaborarea cu alte asociatii, uniuni si institutii, pentru schimb de experienta, promovarea medierii, profesiei de mediator si imbunatatire a cadrului legal existent.

Uniunea Mediatorilor Bancari este prima asociatie profesionala a mediatorilor, specializata pe un domeniu bine definit, urmand si respectand Standardele Europene ale medierii elaborate de Institutul International de Mediere (IMI) cu sediul in Irlanda.

Uniunea Mediatorilor Bancari considera ca medierea este ideala in situatie de interdependenta, de dorinta de relatie continua cand se urmareste stabilirea unei relatii mai eficace si eficiente intre parti.

Medierea poate fi utilizata in fiecare moment al evolutiei unei dispute si permite totodata relansarea negocierilor directe intre parti.

Centrul European al Consumatorului, are ca principale obiective:informarea şi protejarea consumatorilor atunci când fac achiziţii din Statele membre ale Uniunii Europene, considerand ca, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a profita de cele mai avantajoase oferte de pe tot cuprinsul UE, dar şi să aibă încredere să achiziţioneze produse şi servicii atât de acasă, cât şi din străinătate.

ECC România informează consumatorii asupra oportunităţilor oferite de Piaţa Internă, comunicându-le acestora care sunt regulile europene şi naţionale.

Oferă consultanţă şi sprijin oricărui consumator care are o problemă. În acest scop, ECC România lucrează cu celelalte centre din ECC-Net.

ECC România sprijină consumatorii care au probleme, să ajungă la o înţelegere cu operatorii economici pe cale mijloacelor de soluţionare alternativă a disputelor (ADR).

Mijloacele ADR sunt mecanisme de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor judecătoreşti conduse de o terţă parte neutră, precum mediatorul, conciliatorul sau arbitrul.

ECC România cooperează cu celelate reţele constituite la nivelul UE care oferă informaţii esenţiale asupra Uniunii Europene, legislaţiilor naţionale şi a practicii judiciare – European Judicial Network (Reţeaua Europeană Judiciară) urmăreşte îmbunătăţirea implementării legislaţiei civile şi comerciale, SOLVIT se ocupă de problemele care apar ca urmare a aplicării greşite a regulilor privind Piaţa Internă, iar FIN-NET reprezintă o reţea extrajudiciară pentru serviciile financiare.

Oferind informaţii directe privind subiectele de interes pentru consumatori, ECC România furnizează Comisiei Europene o reacţie privind politica de protecţie a consumatorilor.

UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI

bd.Chisinau nr.8, bl. M2, sc.C, P, ap.81, sector 2, Bucuresti

tel/fax 021-628 12 18

0744-75.00.36 / 0745-51.55.42

office@mediatorbancar.ro

http://www.mediatorbancar.ro