Proiectul de gaz cu StabiCAD 8

Ca în orice proiect de instalaţii, baza desenării o reprezintă arhitectura clădirii cu planurile de nivel. În situaţia când acestea nu sunt disponibile de la arhitect sau nu există în format DWG, StabiCAD vine cu o soluţie la îndemână: modulul Structură Clădire. Acesta vă ajută să definiţi minimul necesar al planului de nivel pentru ca apoi să demaraţi desenarea instalaţiei de gaz.

Odată definit planul de arhitectură se poate proceda la plasarea consumatorilor — aragaz, sobă de gătit, APAC, centrală termică etc. Pentru fiecare dintre aceştia se stabileşte elevaţia punctului de conexiune gaz şi se atribuie coduri de articol. Acestea înglobează o serie de detalii cu privire la echipamente, cum ar fi producătorul şi tipul acestora.

După această operaţiune se trece la desenarea sistemului de ţevi. Acesta are ca punct de plecare un post de reglare care se plasează din aceeaşi paletă ca şi consumatorii. În funcţie de tipul instalaţiei care trebuie reprezentată în desen se alege comanda de desenare ţeavă proiectată, existentă, desfiinţată sau redimensionată.

În StabiCAD desenele nu reprezintă simple linii, ci sunt obiecte purtătoare de informaţie. Astfel, ţevilor le sunt atribuite proprietăţi cum sunt materialul, dimensiunea sau producătorul. Dacă acestea se modifică pe parcursul proiectului, ele pot fi editate cu uşurinţă în orice moment printr-un singur clic.

În timpul desenării se pot defini elevaţii după caz, iar StabiCAD va suplini de fiecare dată diferenţa de nivel printr-o ţeavă verticală. Acest lucru intervine în discuţie şi la plasarea contorului de gaz care se realizează din meniul contextual, fără a întrerupe comanda de desenare.

Dacă este nevoie de o ţeavă de altă dimensiune, alegerea ei se face pe acelaşi principiu, tot din meniul contextual. Desenarea traseului se continuă până aproape de consumator unde din acelaşi meniu contextual se alege comanda de conectare la punctul de conexiune gaz al echipamentului.

După finalizarea sistemului în plan, urmează obţinerea schemei izometrice, care în StabiCAD se realizează din câteva clicuri de mouse. Trebuie doar să luaţi comanda din tabul de vizualizări, să selectaţi sistemul desenat şi să specificaţi un punct de inserţie al izometriei în desen.

Orice modificări asupra sistemului, ca de pildă plasarea unei electrovalve sau a unui robinet, pot fi aplicate pe izometrie.

O altă etapă a proiectului o reprezintă calculaţia şi redimensionarea sistemului, pe care StabiCAD o poate face automat. Pentru aceasta este necesar mai întâi să definim anumiţi parametri de calcul asupra consumatorilor, cum ar fi factorul de simultaneitate.

În urma aplicării calculaţiei se obţin tabele cu încărcarea şi pierderile de presiune din sistem. Acestea pot fi plasate în desen selectând punctul de inserţie dorit.