proiectul Comenius Regio „ENRICHMENT OF TEACHING METHODS OF ROMANIC LANGUAGES AS THE MOTHER TONGUE LANGUAGE”

In perioada 2010-2012, se va derula proiectul Comenius Regio „ENRICHMENT OF TEACHING METHODS OF ROMANIC LANGUAGES AS THE MOTHER TONGUE LANGUAGE”, nr. 10-PR-05-BT-RO,IT, din cadrul Programului Sectorial Comenius, Programul de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii.
Acest proiect este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene (buget aprobat: 26.820,50 Euro), prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul Programului de Invăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Programul Sectorial Comenius.

Parteneri Regio 1 – România : Inspectoratul Åžcolar JudeÅ£ean BotoÅŸani, Åžcoala cu clasele I-VIII nr. 11 BotoÅŸani, Biblioteca JudeÅ£eană “Mihai Eminescu” BotoÅŸani.

Parteneri Regio 2 – Italia: Department of work, instruction and training of Regione Campania (Giunta Regionale Della Campania), Istituto Comprensivo Statale P.A.G. Martini, Biblioteca Comunale di Castel Baronia “P.S. Mancini.
Ne dorim în primul rând, la nivelul elevilor, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba maternă (română şi italiană) şi în limba engleză, limba proiectului, îmbunătăţirea abilitaţilor sociale, creşterea abilităţilor TIC, îmbunătăţirea cunoştinţelor generale despre regiunea şi ţara parteneră şi valorile sale culturale, stimularea auto-descoperirii, a lucrului în echipă, a gândirii critice, creşterea gradului de toleranţă şi acceptare reciprocă al elevilor, eliminarea prejudecăţilor şi a xenofobiei.
La nivelul cadrelor didactice, am dori să fie îmbunătăţite abilităţile pedagogice, să fie promovate metodele active de predare a limbilor materne în medii de învăţare formală şi non formală, să fie îmbunătăţită comunicarea profesor-elev, să fie consolidat interesul pentru problemele aparţinând comunităţii locale etc.
Amintim şi o mai bună utilizare a spaţiului şi a echipamentului din bibliotecile regionale, creşterea vizibilităţii bibliotecilor în regiune şi în comunitatea locală, o mai bună utilizare a bunurilor din patrimoniul cultural din biblioteci.
Responsabil proiect,
Prof. Dr. Rodica Mighiu
I.Åž.J. BotoÅŸani