S-a lansat proiectul „Un Viitor Împreună – O societate pregătită să accepte şi să beneficieze de prezenţa cetăţenilor străini cu şedere legală în România”

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății și JRS România au demarat la începutul lunii iunie proiectul „Un Viitor Împreună – O societate pregătită să accepte şi să beneficieze de prezenţa cetăţenilor străini cu şedere legală în România”

Proiectul își propune realizarea unei campanii de informare şi conştientizare publică privind necesitatea și avantajele imigrației legale.

Campania va fi derulată în 12 județe din România care figurează cu cel mai mare număr de străini, resortisanți ai țărilor terțe (RTT) conform datelor centralizate de Oficiul Român pentru Imigrări, iar activitățile proiectului constau în realizarea unei campanii media (campanie de presă, realizarea și difuzarea unui spot TV și a unui spot radio, campanie online) şi a șapte seminarii de informare locală.

Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt străinii stabiliți cu forme legale în România, ce provin din țări din afara Uniunii Europene. Conform statisticilor oficiale, la sfârșitul anului trecut în România erau peste 55.000 de cetățeni din state terţe cu o formă de şedere legală.

Majoritatea acestora au drept de şedere temporară în țara noastră pentru motive precum înrudirea cu cetățeni români, studii sau muncă în România, principalele lor ţări de origine fiind Moldova, Turcia şi China.

„Acest proiect își propune în primul rând să aducă în atenţia populației românești faptul că cetățenii din state terţe cu drept de şedere legal în România sunt o componentă a societăţii în care trăiesc şi muncesc şi reprezintă un potenţial uman ce îşi poate aduce contribuţia la dezvoltarea societăţii noastre. Aceşti cetăţeni au drepturi reglementate prin lege în România iar respectarea drepturilor şi demnităţii tuturor, inclusiv a persoanelor din state terţe, este o necesitate într-un stat membru al Uniunii Europene”, a declarat Eugenia Ghiță, Manager de Proiect ARPS.

Proiectul se adresează populației generale a României, cu accent asupra cetățenilor acelor județe în care va fi realizată campania, respectiv București, Iași, Ilfov, Cluj, Constanța, Timiș, Galați, Prahova, Suceava, Bacău, Brașov, Bihor. În acelaşi timp, proiectul îşi propune implicarea reprezentanților locali ai instituțiilor cu rol în implementarea măsurilor de integrare a cetăţenilor străini, a reprezentanților organizaţiilor neguvernamentale și a jurnaliștilor/mass media.

Prin intermediul campaniei media si al evenimentelor de informare, publicul țintă va putea beneficia de informaţii corecte şi complete referitor la nevoile de integrare ale RTT precum și a mecanismelor de implementare a politicilor și strategiilor în vigoare.

Acest proiect face parte din Programul general: “Solidaritatea ÅŸi gestionarea fluxurilor migratorii”, (Ref: IF/10.01-02.01) este finanÈ›at prin Linia de buget: Fondul European de Integrare a resortisanÅ£ilor ţărilor terÅ£e – Programul anual 2010, acÅ£iunea: CreÈ™terea gradului de conÈ™tientizare în rândul populaÈ›iei româneÈ™ti în ceea ce priveÈ™te problematica imigrării. Programul este gestionat în România de Ministerul AdministraÅ£iei ÅŸi Internelor – DirecÅ£ia Schengen ca Autoritate Responsabilă ÅŸi Oficiul Român pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată în decembrie 2000. Activitatea de început a organizației s-a concentrat în special pe cercetare în domeniul sănătății și a serviciilor de sănătate și campanii de informare-educare-comunicare pentru promovarea sănătății în rândul populației. Începând cu anul 2007 proiectele contractate și implementate de asociație și-au extins atât amploarea cât şi aria de expertiză, abordând şi alte aspecte ale domeniului social, printre care şi migraţia. Organizația este formată din peste 200 de membri, dintre care 20 sunt specialiști în domeniul sănătății și al științelor sociale, cu o experiență bogată în derularea de programe de cercetare și intervenție în mai multe domenii.

Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România (JRS România) este o organizaţie neguvernamentală, independentă, umanitară, apolitică şi democratică care îşi propune să apere şi să promoveze drepturile fundamentale ale omului, în special ale refugiaţilor şi ale migranţilor forţaţi.