Proiectul „Pesticide, încotro?” a ajuns la final

Proiectul „Pesticide, încotro?” a fost implementat în vederea continuării proiectului „Creşterea conştientizării publice cu privire la utilizarea pesticidelor şi la impactul asupra sănătăţii umane şi asupra mediului”. Acesta s-a desfăşurat în perioada decembrie 2010–martie 2011 şi a fost finanţat de PAN Germany.

În cadrul proiectului au fost desfăşurate o serie de lecţii la clasă, prin intermediul cărora elevii au fost informaţi cu privire la problema pesticidelor şi a beneficiilor fermelor organice. Acţiunile au vizat în principal localităţile rurale din Constanţa, urmărind în acelaşi timp şi informarea şi implicarea părinţilor.

O altă activitate prevăzută în proiect a fost reactualizarea site–ului deja existent cu cele mai recente informaţii legate de tema pesticidelor, atât din România, cât şi din Europa. De asemenea, pentru a atinge un grup ţintă mai numeros, toate informaţiile vor fi traduse în engleză. Totodată, datele de pe website–urile internaţionale vor fi traduse în română şi puse la dispoziţia publicului.

„Ne-am implicat în acest al doilea proiect legat de tema pesticidelor în vederea continuării acţiunilor de informare a cetăţenilor. Efectele acestora asupra sănătăţii şi asupra mediului nu sunt încă pe deplin conştientizate. În vederea realizării acestui fapt am decis actualizarea site–ului, care este util atât profesioniştilor, cât şi tuturor celor interesaţi de domeniul pesticidelor”, a declarat Andreea Ionaşcu, coordonator proiecte.

Scopul proiectului a fost promovarea temei pesticidelor în România, în vederea creşterii gradului de conştientizare cu privire la efectele acestora asupra sănătăţii şi asupra mediului, prin intermediul website–ului http://pesticide.marenostrum.ro şi a prezentărilor la clasă.