Proiect twINFOs

Joi, 20 Ianuarie 2011

In data de 20 Ianuarie 2011 organizația European Youth for Sustainable Development a prezentat proiectul european Twinfos, proiect ce a debutat oficial la începutul acestui an, în data de 1 Ianuarie 2011.

Proiectul este parte a Programului Europa pentru Cetățeni, program ce are ca scop finanțarea proiectelor europene ce își propun implicarea cetățenilor și a societății civile în procesul de integrare europeană. Printre obiectivele majore se numără:

– acordarea posibilităţii cetăţenilor de a interacÅ£iona ÅŸi participa la construirea unei Eurpope democratică ÅŸi orientată asupra lumii, unită ÅŸi îmbogăţită prin diversitatea culturii sale, dezvoltând astfel cetăţenia Uniunii Europene;

– dezvoltarea unui simÅ£ al identităţii europene, bazat pe valori comune, istorie ÅŸi cultură;

– dezvoltarea unui simÅ£ al apartenenÅ£ei la Uniunea Europeană printre cetăţenii acesteia;

– creÅŸterea toleranÅ£ei ÅŸi înÅ£elegerii reciproce între cetăţenii europeni, respectând ÅŸi promovând diversitatea culturală ÅŸi lingvistică, contribuind în acelaÅŸi timp la dialogul intercultural.

Proiectul “Twinfos – twinning information and support” are ca scop îmbunătățirea programelor de înfrățire a orașelor și a programelor destinate cetățenilor comunității europene. Proiectul își va atinge obiectivele atât folosindu-se cazuri de bune practici din trecut cât și dezvoltând noi competențe si cunoștiințe. Oameni din două țări ale uniunii europene vor fi puși în legătură facilitând astfel la dialogul intercultural și lărgirea perspectivelor acestora. Proiectul se va concentra pe regiunea centrală a Sloveniei și regiunea de sud-vest a României.

Asociația European Youth for Sustainable Development din România și organizația parteneră Geoss din Slovenia vor acționa ca o punte de legatură între comunitățile din cele două țari contribuind astfel la succesul proiectului.

European Youth for Sustainable Developement este o organizație de tineri și pentru tineri, ce nu face discriminӑri pe bază de sex, orientare sexuală, rasӑ, religie sau convingeri politice.

Scopul asociației este de a facilita dezvoltarea tinerilor din Europa, pentru ca aceștia sӑ contribuie activ la o dezvoltare durabilӑ a mediului în care trӑiesc.

Acest proiect este finanţat de către Comisia Europeană. Aceasta publicatie (comunicare) este responsabilitatea exclusivă a autorului şi în nici un fel nu reprezintă punctele de vedere ale Comisiei Europene.

Departamentul de Comunicare

European Youth for Sustainable Development

e-mail: office@europeanyouth.org