Proiect grant pentru promovarea măsurilor active de ocupare în județul Olt

Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA lansează proiectul

CAPS – Centrul de Asistență Proactivă pentru Șomeri, cofinanÈ›at din Fondul Social European prin Programul OperaÈ›ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul se derulează în perioada 01 noiembrie 2010- 30 aprilie 2012 în judeÈ›ul Olt È™i este implementat în parteneriat cu AgenÈ›ia JudeÈ›eană pentru Ocuparea ForÈ›ei de Muncă OLT. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii de integrare pe piața muncii prin realizarea unui PARTENERIAT ACTIV pentru combaterea șomajului, simultan cu crearea unui CENTRU DE ASISTENȚĂ care să ofere servicii adecvate șomerilor din zonă.

Obiective specifice:

1. Crearea unui PORTOFOLIU de activități profesioniste de sprijin pentru șomeri și persoane aflate în dificultate din punct de vedere al ocupării.

2. Dezvoltarea unui SERVICIU de asistență antreprenorială pentru 50 de șomeri și sprijin în realizarea de proiecte de ocupare/dezvoltare pentru începerea unei activități independente.

3. Realizarea unui PARTENERIAT larg pentru dezvoltarea de măsuri inovatoare în domeniul asistenței șomerilor și a persoanelor aflate în pragul pierderii locului de muncă.

Grupul țintă cuprinde:

  • È™omeri,
  • È™omeri de lungă durată,
  • È™omeri peste 45 de ani,
  • È™omeri tineri,
  • È™omeri de lungă durată tineri.

Despre Asociația Catalactica:

Asociaţia “CATALACTICA” este o persoană juridică română, apolitică, neguvernamentală şi non-profit, având o structură deschisă.
Asociaţia “CATALACTICA” are ca scop principal dezvoltarea şi promovarea socio-economică a tuturor categoriilor de persoane din societate, fără deosebire de vârstă, sex, naţionalitate, opţiune politică sau religioasă.
Principalele activităţi desfăşurate de către organizaţia noastră sunt:
1. Furnizare de servicii sociale în parteneriat cu administraţiile locale şi serviciile publice
2. Servicii de pregătire pentru personal din domeniul social din administraţiile locale şi ONG –uri
3. Consultanţă şi evaluare de programe sociale
4. Elaborare şi editare de publicaţii
5.Cercetare aplicată şi schiţare de strategii de intervenţie în problematica copiilor instituţionalizaţi şi a copiilor străzii
6. Dezvoltare comunitară

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la:

Date de contact:

Adresa: : Str Sfânta Treime, Nr. 17, Sector 2, București

Tel/fax: 021/210.01.81

Cristina Crinteanu, manager de proiect

Tel: 0751/056.183

E-mail: criscrinteanu@yahoo.com