Cursurile Femina cofinanțate de Fondul Social European prin POSDRU se derulează cu succes in regiunea Nord-Vest

SC. ILE Trade Company SRL implementează în parteneriat proiectul strategic POSDRU/97/6.3/S/60838, cu titlul FEMINA – creÅŸterea abilităţilor ÅŸi calificărilor femeilor, cofinanÅ£at din Fondul Social European – Programul OperanÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenÅ£ie 6.3 – „Promovarea egalitaÅ£ii de ÅŸanse pe piaÅ£a muncii”. Proiectul a demarat la 01.10.2010 È™i se desfăşoară pe o perioadă de 24 de luni în mediul rural ÅŸi urban, la nivel naÅ£ional, în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Prin acest proiect beneficiarul şi cei doi parteneri urmăresc să îmbunătăţească calitatea resurselor umane şi să creeze femeilor din România condiţii de acces pe piaţa muncii egale cu barbaţii, prin formarea acestora în utilizarea maşinilor de cusut casnice şi industriale, oferindu-se altfel posibilitatea învăţării unei meserii noi, cu tradiţie şi mai ales oferindu-le o şansă pentru angajarea în domeniul confecţiilor sau chiar să demareze o afacere proprie, să-şi deschidă ateliere de croitorie. La sfârşitul fiecărui curs la care au participat, femeile din grupul ţintă vor primi subvenţie o maşină de cusut casnică pe care să o folosească în exersarea abilităţilor dobândite în cadrul cursurilor şi care poate constitui primul pas în demararea propriei afaceri.

Activitatea de instruire a grupului tinta a demarat in luna ianuarie 2011, in regiunea Nord-Vest, in judetul Maramures, la Baia Mare, iar în luna februarie, am fost prezenți în regiunea Sud-Vest, în județul Mehedinți, unde au beneficiat de cursul FEMINA 15 femei. În regiunea Nord-Vest, la Baia Mare, proiectul înregistrează un real succes. Au fost instruite 115 persoane și lista de așteptare este lungă și în creștere.

Pentru mai multe informații despre proiect dar și pentru a vă exprima dorința de a face parte din grupul țintă puteți transmite datele dvs. prin intermediul formularului de inscriere de pe site www.proiect-femina.ro, cât și la adresa  de email femina@iletrade.ro. Puteți urmări proiectul Femina și pe pagina de facebook: proiect femina.