Programul Calypso și proiectul Healtour de promovare a turismului social–turism pentru toți!

Turismul social a devenit un fenomen în continuă creştere, aspect deloc surprinzător dacă este luat în considerare faptul că se creează o situaţie câştig-câştig în cadrul sectorului turistic. Principalul obiectiv al turismului social este de a oferi tot mai multe oportunităţi economice şi de ocupare prin creşterea accesibilităţii la turism pentru anume grupuri dezavantajate precum seniori, adulţi cu dizabilităţi, tineri şi familii aflate în circumstanţe dificile. Acesta contribuie la reducerea sezonalităţii şi dezvoltarea economiei locale şi regionale. Prin utilizarea resurselor sub-exploatate pe durata perioadelor de extrasezon, programul permite cetăţenilor europeni defavorizaţi să descopere acele regiuni ale continentului care au rămas necunoscute până în prezent, în timp ce se creează cerere turistică în perioadele de extrasezon. Acest acces pe durata lunilor de extrasezon poate constitui un instrument adecvat pentru relansarea economică şi crearea de locuri de muncă, corespunzător obiectivelor Strategiei Lisabona a Uniunii Europene.

Proiectul Healtour a fost lansat oficial în cadrul întâlnirii de iniÅ£iere organizată de AgenÅ£ia Regională de Dezvoltare Central – Transdanubiană în perioada 30 – 31 ianuarie 2012, la Budapesta. Acest proiect se bazează pe studiile pregătitoare Calypso realizate anterior, care au analizat schimburile de turism social în extrasezon în UE. Acest proiect urmăreÅŸte crearea unor schimburi transnaÅ£ionale ÅŸi evaluarea modului în care o etichetă în „turismul social” poate implica mai bine sectorul privat (turoperatori, hoteluri, agenÅ£ii de turism, companii de transport etc.) în crearea de noi produse ÅŸi oferte în sectorul turismului social. Toate eforturile de cercetare vor fi derulate de către partenerii locali relevanÅ£i ÅŸi vor implica asociaÅ£ii ÅŸi actori locali. Una dintre cele mai importante componente a proiectului va fi organizarea în luna mai 2012, în fiecare Å£ară parteneră la proiect, respectiv Ungaria, România ÅŸi Spania, a întâlnirilor naÅ£ionale la care vor lua parte diferite părÅ£ile implicate. Pe durata acestor întâlniri, atelierele de lucru interactive vor permite părÅ£ilor implicate să aibă o imagine generală asupra implementării obiectivelor, rezultatelor aÅŸteptate ÅŸi sarcinilor finalizate în cadrul proiectului, pentru a-i putea implica în proces.

Cele patru obiective cheie ale proiectului se referă la sprijinirea autorităţilor publice în dezvoltarea de structuri Calypso în propria ţară, oferirea de oportunităţi pentru crearea de reţele între autorităţile publice în vederea promovării schimburilor în extrasezon pentru grupurile ţintă, realizarea de studii relevante care să îmbunătăţească nivelul de cunoaştere şi să faciliteze schimburile şi nu în ultimul rând, ilustrarea modului în care rezultatele specifice ale proiectului pot fi legate de platforma web Calypso, ca instrument de a facilita continuitatea proiectului, dincolo de perioada de cofinanţare.

Partenerii în cadrul Programului de Schimb în Turismul de Sănătate indică diversitatea internaÅ£ională ÅŸi culturală: AgenÅ£ia Regională de Dezvoltare Central – Transdanubiană (CTRDA) din Ungaria ca ÅŸi coordonator, Institutul NaÅ£ional de Cercetare – Dezvoltare în Turism (INCDT) din România ÅŸi Academia Europeană a FundaÅ£iei Yuste (FAEY) din Spania ca ÅŸi co-beneficiari. Cei trei parteneri au aplicat împreună pentru apelul de proiecte anunÅ£at în 2011. Durata proiectului este de 11 luni, începând cu 1 Ianuarie 2012, cu un buget de 177.561 Euro, din care 133.171 Euro contribuÅ£ia Comisiei Europene; proiectul a început pe 1 ianuarie 2012 ÅŸi se va finaliza în noiembrie 2012 cu o conferinţă finală organizată în România.

 

Proiectul Healtour este cofinanÅ£at de către Uniunea Europeană în cadrul acÅ£iunii pregătitoare “Calypso”

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_en.htm sau http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului. Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul în care sunt utilizate informatiile publicate.