Programe de perfecţionare în noile tehnologii din domeniul pneumologiei, inclusiv TIC

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”
Titlul proiectului: „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională”
Contract nr.: POSDRU/81/3.2/S/58451
Proiect cofinanÅ£at din Fondul Social European prin Programul OperaÅ£ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Investeşte în oameni!

Bucureşti, 1 iulie 2011

Societatea Română de Pneumologie în calitate de solicitant, împreună cu Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri în cadrul proiectului strategic „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională” anunţă:

Demararea, începând cu data de 1 iulie 2011, a activităţii 2: Programe de perfecţionare în noile tehnologii din domeniul pneumologiei, inclusiv TIC.

Proiectul a demarat la data de 01 Iulie 2010, având o perioadă de implementare de 36 de luni (1 iulie 2010 – 30 iunie 2013) şi o valoare totală de 5.894.127 lei, din care 5.772.893 lei finanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de adaptabilitate şi de competenţă în activitate pentru grupul ţintă (personal şi manageri din domeniul sănătăţii) prin identificarea şi promovarea unor modele manageriale eficiente în contextul descentralizării şi prin sporirea capacităţii de întelegere şi operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei.

ÃŽn lunile 13-30 ale proiectului va fi implementată activitatea 2 – „Programe de perfecÅ£ionare în noile tehnologii din domeniul pneumologiei, inclusiv TIC”. ÃŽn prima parte a acestei activităţi va fi realizată o secÅ£iune de chestionar online, pe portal, în cadrul căreia membrii grupului Å£intă vor completa un chestionar de identificare a nevoilor reale în domeniul formării profesionale. Rezultatele analizei vor preluate de experÅ£ii formatori care vor adapta tematicile generale propuse la nevoile reale ale grupului Å£intă. Totodată, vor fi realizate materialele didactice ÅŸi suporturile de curs, inclusiv în format multimedia. ÃŽn cea de-a doua parte a activităţii va fi demarat procesul de înscriere ÅŸi selecÅ£ie a grupului Å£intă urmat de organizarea a 50 de serii de curs (din care 10 pentru programul TIC) ÅŸi furnizarea programelor de perfecÅ£ionare, fiecare program fiind finalizat cu examinare ÅŸi certificare naÅ£ională. Grupul Å£intă înscris va fi format din 800 medici pneumologi sau a căror activitate implică necesitatea cunoÅŸtinÅ£elor aprofundate de pneumologie (pediatri, medici de familie, chirurgi, oncologi etc).

Programele de formare profesională vor fi acreditate CNFPA, iar certificatele vor fi recunoscute la nivel naţional.

50 de manageri de institute, spitale, secţii de pneumologie şi 800 de medici din domeniul pneumologiei vor participa la programe de formare profesională inovatoare prin instrumente de tip eLearning


Accesul la cursurile de formare este gratuit şi egal pentru toţi membrii grupului tinţă.

Pentru mai multe detalii şi informaţii, vă rugăm accesaţi pagina de internet www.epneumologi.ro.

Contact: Societatea Română de Pneumologie, Şos. Viilor 90, sector 5, Bucureşti, tel./fax: 0213374460, e-mail: office@srp.ro.