Prima Asociație Națională a Infirmierelor

Proiectul POSDRU/144/6.3/127320 “Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate” are printre obiectivele sale È™i înfiinÈ›area unei AsociaÈ›ii NaÈ›ionale a Infirmierelor, organism care are rolul de a reprezenta, apăra È™i promova drepturile infirmierelor calificate, facilitând în acelaÈ™i timp dialogul cu autoritățile din domeniu, în orice problemă sau situaÈ›ie legată de activitatea profesională. Activitatea AsociaÈ›iei se va desfășuta la nivel naÈ›ional È™i va fi promovată atât în spitale cât È™i în mediul online.

Membrii Asociației vor putea avea acces la cele mai noi informații în domeniu, vor putea beneficia de programe educaționale în domeniul medical și social, de asemenea, femeile calificate în meseria de infirmieră, membre ale Asociației Naționale a Infirmierelor vor avea posibilitatea de a participa la traininguri și sesiuni de formare cu experți locali și internaționali sau chiar programe de schimburi de experiență în străinătate.

Aderarea este voluntară, iar pentru dobândirea calității de membru o persoană trebuie să dețină diplomă de infirmieră în urma absolvirii cursului autorizat de calificare în meseria de infirmier sau să urmeze în prezent cursul de infirmieră.

Proiectul “Calificarea femeilor în meseria de infirmier o È™ansă pentru servicii medicale È™i sociale de calitate” se defășoară în prezent în regiunile Centru, Vest È™i Nord- Est È™i este implementat de AsociaÈ›ia Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală È™i Socială în parteneriat cu AsociaÈ›ia Four Change È™i Centrul Diecezan Caritas IaÈ™i.

Mai multe informații despre Asociația Națională a Infirmierelor puteti găsi pe site-ul oficial www.infirmiera.ro.

 

Ianău Adina – Denora